Kako prepoznati ‘burnout’ na poslu i oporaviti se…

U današnjem društvu, sklonom brzim promjenama i izazovima, koncept suočavanja sa stresom na radnom mjestu uvijek je aktualna tematika. Ruku pod ruku ide s drugim, podjednako izazovnim dijelovima našega života – od emocionalno iscrpljujućih odnosa…