AKCIJA ZA ŠUME – Boranki je potrebna naša…

Boranka, najuspješnija neprofitna kampanja u Hrvatskoj, pokreće donacijsku kampanju za nastavak pošumljavanja požarišta Dalmacije. Više od 6.000 volontera Boranke do sada je posadilo 60.000 novih stabala na požarištima Dalmacije - kako bi osigurali sredstva za…