/Udruga slijepih Međimurske županije svakodnevno radi na poboljšanju kvalitete života i ravnopravnosti slijepih osoba: ‘Otkazivanje aktivnosti zbog pandemije loše je djelovalo na korisnike, bili su izoliraniji nego inače’

Udruga slijepih Međimurske županije svakodnevno radi na poboljšanju kvalitete života i ravnopravnosti slijepih osoba: ‘Otkazivanje aktivnosti zbog pandemije loše je djelovalo na korisnike, bili su izoliraniji nego inače’

Udruga slijepih Međimurske županije je nevladina i neprofitna organizacija, koja okuplja slijepe osobe s područja Međimurske županije te teži stvaranju ravnopravnog, tolerantnog društva, a o kojoj je portal Generacija pisao u više navrata. Marina Gašparić,  tajnica Udruge ovaj put odgovorila je na nekoliko pitanja kako bismo njihov rad i zalaganje te ogromni doprinos približili čitateljima i s istim upoznali što veći broj ljudi.

Kada i kako je nastala Udruga slijepih Međimurske županije

Udruga je osnovana 27. srpnja 1951. godine (tada Savez slijepih Čakovec) od strane entuzijasta koje je, osim sljepoće, povezivala želja za pozitivnim promjenama u društvu te potreba da se bore za prava slijepih osoba u lokalnoj zajednici.  Osnivači Udruge bili su: Anđela Brlek, Valent Brlek i Dragica Vilić.

Ove godine Udruga obilježava 70. obljetnicu djelovanja. Na čvrstim temeljima koje su njezini osnivači postavili prije 70 godina, Udruga se razvijala na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini, u skladu s potrebama svojih članova i potrebama društva.

Danas je Udruga slijepih Međimurske županije mjesto pozitivnog ozračja za slijepe osobe i utočište za sve pravne, rehabilitacijske, psihosocijalne i ine potrebe slijepih osoba s područja Međimurja. Danas Udruga broji 154 člana.

Koji su ciljevi ove Udruge? 

Osnovni cilj Udruge je okupljati slijepe osobe radi njihove rehabilitacije, socijalnog i društvenog uključivanja i poboljšanja kvalitete života, zaštite prava i interesa, jednakih mogućnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te pružanje informativne, edukativne i ostale stručne potpore. 

Udruga navedeno provodi kroz brojne programe i projekte koje provodi.

Kakve sve programe imate, koje biste istaknuli? 

Udruga se aktivno uključila u apliciranje na lokalne, nacionalne i europske natječaje. 

Projekti i programi koji se trenutno provode:

  • Uz tebe sam – Europski socijalni fond

Cilj: osnažiti i zaposliti teško zapošljive žene u lokalnoj zajednici kroz pružanje usluge podrške slijepima.

Aktivnosti:

– obrazovanje i zapošljavanje žena iz ciljne skupine u svrhu potpore osobama u nepovoljnom položaju

– promidžba i vidljivost

– upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 20. 7. 2020. – 20. 1. 2022. 

  • Osjetimo život – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Opći cilj: potaknuti slijepu djecu i odrasle slijepe osobe na uključivanje u aktivnosti i korištenje socijalnih usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvalitete života u lokalnoj zajednici. 

Specifični ciljevi:

– osigurati integraciju za slijepu djecu kroz organiziranje aktivnosti slobodnog vremena,

– osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge te aktivnosti za odrasle slijepe osobe

Aktivnosti i usluge:

Za djecu:

– sportske aktivnosti (plivanje, jahanje, vježbanje u teretani te treninzi: atletike, gimnastike i boksa) 

– edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika i slikanja te glazbena škola) 

– podrška za izvoditelje aktivnosti

– podrška roditeljima slijepe djece

Za odrasle:

– psihosocijalna podrška (grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije, u suradnji sa CZSS)

– socijalne usluge koje će pridonositi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju (edukacije i savjetovanja u suradnji sa ZZJZ i obilježavanje Europskog tjedna kretanja, radionice međusobnog osnaživanja slijepih žena, tečaj samostalnog kretanja, radionice podrške u samostalnosti za mlade, tečaj ophođenja sa slijepim osobama) 

– radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina (kreativne radionice, teretana, plivanje, posjet kulturnim institucijama, čitanje zvučnih knjiga i književni klub).

Trajanje: 1.6.2020. – 31.5.2023. 

Partner: Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica Obiteljski centar

Suradnici: Međimurska županija, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Radio 1.

  • Institucionalna podrška za udruge osobe s invaliditetom – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Udruzi je omogućeno usmjeravanje na organizacijski razvoj i učinkovitost, ispunjavanje strateških ciljeva, jačanje dugoročno održivih kapaciteta te razvijanje novih i jačanje postojećih partnerstava. Podmiruje se hladni pogon Udruge što pruža priliku za stabilizaciju poslovanja te mogućnost stavljanja većeg fokusa na daljnji programski razvoj Udruge.

Trajanje: 1.1.2020. – 31.12.2023.

  • Budi uz mene – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Opći cilj: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u sustav odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj: uspješan početak odnosno nastavak školovanja za desetero učenika s TUR u odgojno – obrazovnim institucijama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.

Aktivnosti:

– uspostaviti međusektorsku suradnju

– zapošljavanje pomoćnika

– integrirati učenike s TUR u redovni odgojno – obrazovni sustav

– vidljivost i promocija

– upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 1. 9. 2020. – 1. 7. 2021. 

  • Međimurska županija – obilježavanje 70. obljetnice Udruge
  • Grad Čakovec te Općine Sveti Martin na Muri, Donja Dubrava i Selnica – programske aktivnosti Udruge
  • Međimurje Plin i Zaklada Rhema – hodočašće u Međugorje

Možete li nam reći nešto više o trenutnom ‘Vodi, pohodi’? Koliko  korisnika ima te kakve su njihove reakcije i odaziv?

Udruga trenutno provodi trogodišnji program “Vodi, pohodi!“ koji traje od 1.1.2019. do 31.12.2021. godine. Provedbu programa s iznosom od 125.796,00 kn godišnje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Opći cilj programa je: jačanje socijalnog uključivanja slijepih osoba kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge videćeg pratitelja na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi su:

– povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije

– poticati što veću samostalnost i neovisno življenje slijepih osoba na području Međimurske županije

Aktivnosti su:

– prijevoz, pratnja i pomoć članovima u različitim svakodnevnim i socijalnim aktivnostima, izvan kuće

– obuka za obavljanje kućanskih poslova

– pomoć pri obavljanju administrativnih poslova

– informiranje o usluzi videćeg pratitelja

Ovo je već treći ciklus trogodišnjeg programa za osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju, koji provodi Udruga. Usluga videćeg pratitelja dostupna je svim članovima Udruge. 

Povratne informacije korisnika ukazuju da su izuzetno zadovoljni cjelokupnom uslugom videće pratiteljice i provedbom ovog programa. Ove usluge izuzetno su im važne jer im znače socijalizaciju i uključivanje u zajednicu. Omogućavanje prijevoza i pratnje videćeg pratitelja u organiziranom korištenju slobodnog vremena utječe na veće uključivanje korisnika u društveni i kulturni život, povećanje samostalnosti i u konačnici poboljšanje kvalitete njihovog života. Zadovoljniji su i članovi obitelji korisnika jer su rasterećeni „obaveza“.

Kako se Udruga snalazi u vremenu pandemije? Kako su novonastale okolnosti djelovale na članove?

Od početka pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 u Hrvatskoj, Udruga je redovito pratila službene obavijesti HZJZ i Stožera civilne zaštite, očekujući detaljnije obavijesti i upute od svih. Sve upute i mjere koje su stupile na snagu redovito su i promptno primjenjivane u Udruzi i djelovanju Udruge. Sukladno epidemiološkoj situaciji, zbog nemogućnosti održavanja, otkazane su neke aktivnosti za članove na kojima je inače sudjelovao velik broj članova, kao što su izleti i ples. Otkazivanje aktivnosti na članove je utjecalo izuzetno loše, psihološki negativno te su bili izoliraniji nego inače. Uočena je važnost djelovanja Udruge te njezinih aktivnosti u ovoj situaciji jer su slijepe osobe u ovom razdoblju dvostruko izolirane, zbog svojeg invaliditeta i zbog straha od zaraze. Unatoč kriznoj situaciji, Udruga neprestano realizira aktivnosti sukladno svim uputama i mjerama. 

Od početka svog djelovanja Udruga djeluje u tuđim prostorima. Prostor od 39m2,  u kojem je Udruga djelovala do prošle godine, nije zadovoljavao potrebe Udruge. Bio je neprikladan s obzirom na opseg aktivnosti odnosno neprilagođen za istovremeno uredsko poslovanje i za održavanje radionica i edukacija. Također je bio i veličinom nedostatan s obzirom da Udruga trenutno zapošljava 21 djelatnika, a planira zapošljavati i nove. Udruga je pronašla odgovarajući prostor veličine 56 m² te trenutno unajmljuje dva prostora. Do realizacije adekvatnog rješenja, financijska sredstva za najam prostora osiguravaju su preko projektnog financiranja. Međutim, to nije dugoročno rješenje jer se prestankom projektnog financiranja, Udruga iznova nalazi pred istim izazovom efikasnijeg rješavanja pronalaska prostora za djelovanje, prikladnog njezinim potrebama.

Pronalaženje adekvatnog i dugoročnog rješenja osiguranja odgovarajućeg prostora će utjecati na stabilizaciju Udruge te će povećati učinkovitost i kvalitetu djelovanja Udruge.

Bjonda Lučić

Foto: Udruga slijepih Međimurske županije