/Lisinski slavi svoj dan, a povijest kao da se ruga…

Lisinski slavi svoj dan, a povijest kao da se ruga…

Na današnji dan prije točno pedeset godina, 29. lipnja 1971. Skupština grada Zagreba donijela je Rješenje o osnivanju ustanove Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Dogodilo se to na 14. sjednici Gradskog vijeća, 10 godina nakon početka izgradnje, a dvije godine prije završetka izgradnje Dvorane, koja je trajala ukupno 12 godina!

I kao da nam se povijest ruga… danas, kao i prije 50 godina, osnovani Lisinski ne raspolaže prostorom za rad za ostvarenje različitih programa svih umjetničkih vrsta ili drugih vještina.

U 2021. godini, zgradu, istina, imamo, ali ozbiljno stradalu, oštećenu, narušenu i zatvorenu za javnost zbog neriješenih posljedica potresa s kraja prošle godine, koji se dogodio upravo istoga datuma, dvadeset devetoga, kada je u lipnju 1971. Lisinski utemeljen, a u prosincu 1973. i svečano otvoren. Kakva igra sudbine!

Vjeru u bolje dane ne gubimo. Našu misiju predstavljanja neprocjenjivih doživljaja nastavit ćemo svim nedaćama usprkos.

Sretan vam Dan Lisinskog!

Donosimo izvatke iz Rješenja Skupštine grada Zagreba.

Rješenje o osnivanju ustanove ‘Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski’

1. Radi unaprjeđivanja uvjeta na intenzivniji i svestraniji kulturno–umjetnički život u gradu Zagrebu osniva se ustanova pod imenom “Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski“ kao samostalna i samoupravna organizacija (u daljnjem tekstu: ustanova).

2. Sjedište ustanove je u Zagrebu.

3. Osnivač ustanove je grad Zagreb. Ustanova ima svojstvo pravne osobe.

4. Zadatak ustanove je:

– da u koncertnoj dvorani organizira održavanje koncertnih, glazbeno-scenskih, estradno-zabavnih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi;

– da surađuje s radnim i drugim organizacijama u organiziranju festivalskih, reprezentativnih i svečanih priredbi, kongresa i takvih društvenih manifestacija koje su od interesa za kulturni i društveni život u gradu Zagrebu i za čije održavanje je koncertna dvorana prikladna s obzirom na prostor, tehničku opremljenost i reprezentativni prostor;

– da u svrhu potpunijeg korištenja iznajmljuje koncertnu dvoranu i drugim organizatorima priredbi radi održavanja onih oblika djelatnosti, koje nisu u suprotnosti sa zadacima i programom ustanove;

– da pruža tehničke usluge kod radio-televizijskog, filmskog snimanja i snimanja ploča;

– da pruža tehničke, reklamne i propagandne usluge u vezi s korištenjem koncertne dvorane.

Kao sporednu djelatnost ustanova može organizirati i vršiti i druge poslove u vezi s ostvarivanjem njezine osnovne djelatnosti, kao npr. izdavanje prigodnih publikacija, održavanje prigodnih izložbi ili predavanja, vođenje buffeta i slično.

5. Posebni zadatak ustanove je da Zagrebačkoj filharmoniji osigura upotrebu koncertne dvorane za obavljanje njezine osnovne djelatnosti uz najpovoljnije moguće financijske i druge uvjete. Ustanova je dužna Zagrebačkoj filharmoniji osigurati  upotrebu koncertne dvorane za njene potrebe. U skladu s prethodnim stavom, odnosi Zagrebačke filharmonije i ustanove uredit će se međusobnim ugovorom i normativnim aktima.

Nakon što zadovolji potrebe Zagrebačke filharmonije, ustanova će Radio– televiziji Zagreb osigurati prioritet upotrebe koncertne dvorane uz normalne ekonomske uvjete. Odnosi Radio-televizije Zagreb i ustanove regulirat će se međusobnim ugovorom i normativnim aktom.

6. Ustanovi se za njeno osnivanje i početak rada osiguravaju sredstva u iznosu od 500.000 dinara, koje osigurava Skupština grada.

7. Ugovor između Skupštine grada Zagreba i ustanove sklopit će se da bi se, među ostalim, utvrdio način donošenja programa rada i programa korištenja koncertne dvorane, te da bi se Skupštini  grada Zagreba osigurala upotreba koncertne dvorane za naročito svečane i značajne priredbe.

8. Do imenovanja direktora ustanove na temelju natječaja dužnost privremenog direktora vršit će Ivo Vuljević.

9. Privremeni direktor će u suglasnosti s Odborom za izgradnju koncertne dvorane obavljati sve pripremne radnje potrebne da bi ustanova mogla započeti s radom, osigurati kompletiranje potrebne tehničke dokumentacije te obavljati ostale pripremne radove, a naročito se brinuti za dovršenje građevinskih radova i nabavu opreme za koncertnu dvoranu, voditi računa o nadzoru kvalitete građevinskih radova i nabavljene opreme za koncertnu dvoranu, brinuti se o održavanju građevine i opreme, donijeti prvi program o korištenju koncertne dvorane, sklapati ugovore o iznajmljivanju koncertne dvorane, primati na rad radnike ustanove, zaključivati ugovore o nabavi inventara i poduzimati ostale radnje u vezi s početkom rada ustanove. Privremeni direktor će pomagati Odboru za izgradnju koncertne dvorane u izvršavanju svih zadataka Odbora.

bkk

Foto: KD Vatroslav Lisinski