/Raspisan natječaj za najbolju novinarsku reportažu u 2020. godini

Raspisan natječaj za najbolju novinarsku reportažu u 2020. godini

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje (SINKO) raspisali su natječaj za dodjelu nagrade Fra Ma Fu za najbolje novinarske radove reportaže obavljene u 2020.

Pravo sudjelovanja imaju novinari i novinarke iz Hrvatske čije su reportaže objavljene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. u novinama i na internetskim portalima.

Autore mogu predlagati pojedinci, uredništva, ogranci, zborovi i županijska vijeća HND-a, ocjenjivačka skupina i sami autori.

Rok za prijavu je do 15. svibnja 2021. Uz pisani prijedlog i biografiju autora, treba priložiti linkove i PDF-skenove kandidiranih tekstova ako su objavljeni u tiskanim izdanjima.

Svaki autor ili autorica mogu sudjelovati samo s jednom reportažom. Prijedloge treba slati na mail adresu framafu.fest@gmail.com

Nagrađuje se u tri razine: prva, druga i treća nagrada, a o nagradama odlučuje ocjenjivačka skupina koju imenuje direkcija Fra Ma Fu festivala.

Dobitnicima će biti uručene na otvaranju 7. Fra Ma Fu festivala u Daruvaru najavljenom za 2. listopada 2021. objavljeno je na stranicama HND-a.

bl

Foto: Pixabay ilustracija

TAGS: