/Akrap: Hrvatska se mora suočiti s činjenicom iseljavanja, vrijeme je za kreiranje politike koja će zadržati stanovništvo

Akrap: Hrvatska se mora suočiti s činjenicom iseljavanja, vrijeme je za kreiranje politike koja će zadržati stanovništvo

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) od ulaska Hrvatske u EU do 2020. godine iselilo se 229.000 ljudi. Prema preciznoj njemačkoj statistici, samo se u Njemačku 2016., 2017. i 2018. uselilo 152.000 naših građana.

Zavod za statistiku je objavio prvu procjenu migracijskog salda koji je nakon “udara” zbog emigracije ranijih godina sada skoro u nuli. Drugim riječima doseljenih koliko i odseljenih odnosno saldo je -623 osobe. Koliko su ti podaci dobri u odnosu na nekoliko prethodnih godina i može li se iz podataka izvesti zaključak o nekom trendu koji će se nastaviti i sljedećih godina komentirao je demografski stručnjak Anđelko Akrap.

“Samo jedan manji dio ljudi koji odlaze iz Hrvatske se zapravo odjavi iz zemlje. Stoga, kada se gleda ta migracijska statistika možemo reći da je ona ‘teško uhvatljiva'”, rekao je naš sugovornik.

“Dakle, Državni zavod za statistiku jednostavno evidentira samo one koji su se odjavili ili prijavili. Koliko mi je poznato, oni koriste evidenciju Ministarstva unutarnjih poslova. Lako možemo vidjeti koliko je ta statistika nepouzdana jer po toj logici iz Hrvatske je iselilo vrlo malo ljudi, ali kada se u obzir uzme statistika zemalja koje su prihvatile iseljenike, ti brojevi su puno veći”, dodao je demografski stručnjak.

‘Želimo stvoriti sliku povoljnije situacije’

Akrap je istaknuo da Hrvatska kao da želi stvoriti sliku povoljniju nego što je ona zaista.

“Činjenica je da se na temelju statistike koju daje Državni zavod za statistiku o migracijama ne može steći prava slika, jer kao što sam već naveo, svi oni koji iseljevaju i odlaze iz Hrvatske ne odjavljuju se. Naime, Državni zavod za statistiku objavljuje podatke na temelju podataka MUP-a i ti podaci nisu pouzdani. Točni jesu, ali nisu pouzdani, upravo iz navedenih razloga”, objasnio je.

“Naime, bilo koja politika uvijek želi stvoriti povoljniju sliku nego što ta slika zaista jest. Nepobitna činjenica je da stanovništvo iz Hrvatske iseljava i u skladu s potražnjom na tržištu radne snage u zapadnoj Europi. Jednostavno rečeno, kada se traži radna snaga – ljudi iseljavaju. Hrvatska se mora suočiti s tom činjenicom i kreirati politike koje će zadržati stanovništvo”.

“To se, kaže Akrap, ne prepušta tržištu nego se na to utječe”, istaknuo je naš sugovornik.

Pojava pandemije utjecala je na sve segmente društva pa je tako djelovala i na iseljavanje koje je bilo pojačano nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

“Pojava pandemije poremetila je čitavu ekonomiju”, komentirao je naš sugovornik.

“Hrvatska mora kreirati migracijsku politiku i politiku razvoja te ujedno pokušati i riješiti demografske probleme koje ima. Hrvatska to ne rješava”, zaključio je Akrap.

Bjonda Lučić