/Čestitka za Međunarodni dan mladih: Obrazovanje za sve mlade ključ je napretka!

Čestitka za Međunarodni dan mladih: Obrazovanje za sve mlade ključ je napretka!

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku mladima u Hrvatskoj čestita 12. kolovoza – Međunarodni dan mladih. Na današnji dan obilježava se pravo mladih na potpuni pristup obrazovanju, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, bolje mogućnosti za zapošljavanje te na sudjelovanje mladih u političkom životu zajednice.

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je u prosincu 1999. godine 12. kolovoza Međunarodnim danom mladih temeljem preporuke Svjetske konferencije ministara za mlade održane u Lisabonu u kolovozu 1998. godine.

Od 2000. godine ovaj se dan kontinuirano obilježava, a svake je godine posvećen drugoj tematici. Na Svjetskoj konferenciji ministara za mlade “Lisboa +21”, održanoj od 21. do 23. lipnja 2019. godine usvojena je unaprijeđena verzija „Lisabonske deklaracije“ koja države obvezuje na jačanje i izgradnju politika usklađenih s Programom Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030.

Ovogodišnjom temom Međunarodnog dana mladih naglasak se stavlja na “Transformaciju obrazovanja“ te na napore koji se poduzimaju kako bi se obrazovanje učinilo relevantnijim, pravednijim i uključivijim za sve mlade.

Obrazovanje je „multiplikator razvoja“ te ima ključnu ulogu u ubrzanju napretka, bilo da se radi o iskorjenjivanju siromaštva, zdravlju, ravnopravnosti spolova, pristojnom radu i rastu, smanjenju nejednakosti, djelovanju na klimu ili izgradnji miroljubivih društava. Obrazovanje je ključno ne samo za prilagodbu društva i države na četvrtu industrijsku revoluciju te modernom tržištu rada i života, već i za prilike i izazove koje donose ubrzane društvene promjene.

Hrvatska prepoznaje obrazovanje kao ključ za dugoročnu društvenu stabilnost i ekonomski napredak te unapređuje odgojno-obrazovni sustav koji omogućuje svakom pojedincu stalan pristup obrazovanju i priznavanje različitih oblika učenja.

Tijekom obrazovnog procesa važno je pružiti potporu mladima, posebice onima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti te mladima s manje mogućnosti, kroz razvoj programa te edukacijom stručnjaka u području odgoja i obrazovanja.

Zahvaljujemo svim mladima koji svojim znanjem, idejama i aktivnostima pridonose unaprjeđenju hrvatske politike za mlade te poboljšanju kvalitete života svih građana Hrvatske.

Svoje reforme donosimo u suradnji s mladim ljudima u Hrvatskoj i organizacijama mladih, u atmosferi uvažavanja, tolerancije, razumijevanja i dijaloga jer jedino na taj način možemo stvoriti okvir za kvalitetniji život mladih u urbanim i ruralnim dijelovima Hrvatske.

Nastavit ćemo provoditi aktivnosti usmjerene osiguravanju boljih uvjeta za ostvarivanje vaših prava, zadovoljavanje potreba te aktivno sudjelovanje u društvu na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Ponosni smo na postignuća naših mladih koji nas kao društvo čine uspješnijima, a našu budućnost još perspektivnijom.

Iskrena nam je želja da mladi i dalje aktivno doprinose boljem razumijevanju i unaprjeđenju svog položaja u društvu. Poštujući angažman i rad mladih, te aktivnosti i trud pojedinaca na stvaranju uvjeta za osobni razvoj i razvoj društva u cjelini, svim mladima čestitamo Međunarodni dan mladih, priopćili su iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku.

mšm

Foto: Pixabay