/Denis, Kristina i Gordana naši su borci za prava djece

Denis, Kristina i Gordana naši su borci za prava djece

Prigodom obilježavanja Međunarodnog dana Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, 20. studenog dodijeljene su Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini. Troje nagrađenih – Denis Pavela, Kristina Čunović i Gordana Buljan Flander, iza sebe imaju brojne projekte, akcije i kampanje koje čine živote djece u Hrvatskoj boljima. Borci su to za prava djece i pojedinci koji su se posvetili plemenitom cilju – zaštiti onih najmanjih.

Temeljem Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta Nagradu dodjeljuje Odbor za Nagradu za promicanje prava djeteta, kojeg osniva Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine. Članice Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta jednoglasno su odlučile da se Godišnje nagrade dodjele: gospodinu Denisu Paveli i gospođi Kristini Čunović te da se Nagrada za životno djelo dodijeli prof. dr. sc. Gordani Buljan Flander.

Obrazloženja o dobitnicima Nagrada:

Denis Pavela je osmislio projekt na području rada s djecom koji je postao tradicionalan na području Dubrovačko-neretvanske županije pod nazivom „Vratimo djecu na igrališta“ koji se provodi dva puta godišnje na različitim lokacijama. Ujedno je dobitnik javnog priznanja „Osoba godine“ u siječnju 2017. godine te se više puta iskazao kao borac za prava djece posebice u sigurnosti cestovnog prometa, a izradio je i pojedina rješenja koja su se iskazivala sustavno kao mjesta odnosno prometnice gdje stradavaju najmlađi.

Kristina Čunović je dopredsjednica Hrvatskoga čitateljskog društva, inicijatorica i koordinatorica prve nacionalne kampanje za poticanje čitanja naglas „Čitaj mi!“. Pokrenula je, ali i razvila brojne programe i projekte: „Bebe u knjižnici“ (osmislila i pokrenula program u Odjelu za predškolski uzrast Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“); tečaj „Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama“ te nacionalnu akciju prikupljanja i darivanja slikovnica „Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj“. Sudjeluje u projektu Čitateljski program za zatvorenike i djecu koji povezuje djecu i roditelje koji su u zatvorima i kaznionicama tako da roditelji, iako odvojeni, budu na poseban način prisutni u djetetovu životu.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander na početku svoje karijere postavila je svoj cilj učiniti svako dijete važnim, a što je u ovih 35 godina stručnog i znanstvenog rada i uspjela ostvariti. U svojem dugogodišnjem radu istaknula se u području kliničke i zdravstvene psihologije te rada na promicanju prava djeteta i to osobito zaštite od nasilja nad djecom i među djecom, kao i terapijskog rada na ublažavanju posljedica nasilja nad djecom.

Osnivačica je udruge Hrabri telefon kao prve savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu u Republici Hrvatskoj. Tijekom godina rada svoju energiju i iskustvo u radu s djecom uložila je u kampanje podizanja javne svijesti, edukaciju stručnjaka za rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom, poticanje suradnje među različitim strukama te posebno na promociju volonterstva među mladima, budućim stručnjacima mentalnog zdravlja, priopćili su iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

mšm