/Hrvatska dobila prvi dječji proračun, dokument usmjeren na ostvarivanje dječjih prava!

Hrvatska dobila prvi dječji proračun, dokument usmjeren na ostvarivanje dječjih prava!

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je prvi Dječji proračun za razdoblje 2019.-2021. Cilj je potaknuti stvarnu promjenu u načinu planiranja, donošenja, izvršenja te praćenja proračuna kako bi se unaprijedila provedba Konvencije i prava djece te pozitivno utjecalo i na druge sudionike u proračunskom procesu, kao što su mediji, djeca, obitelji i organizacije civilnog društva.

Imajući u vidu najbolji interes djeteta, Vlada je usvojila Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, čiji se jedan od ključnih zajedničkih prioritetnih ciljeva odnosi na uspostavljanje tzv. „dječjeg proračuna“ s ciljem sustavnog praćenja ulaganja u djecu i programe za djecu, kao i učinka financijskih ograničenja na život i ostvarivanje prava djece.

Odbor za prava djeteta UN-a je 20. srpnja 2016. donio “Opći komentar br. 19. (2016.) o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava“.

Dječji proračun za razdoblje 2019.-2021. predstavlja prvi konsolidirani dokument i prikazuje ukupno planirane rashode i izdatke u Državnom proračunu Republike Hrvatske namijenjene za ostvarivanje dječjih prava za proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije godine.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku konsolidiralo je rashode svih tijela državne uprave i proračunskih korisnika na temelju prikupljenih podataka i objavilo je prvi Dječji proračun za razdoblje 2019.-2021.

Dječji proračun sadrži aktivnosti/projekte iz državnog proračuna koje se odnose na ostvarivanje dječjih prava, financijska sredstava planirana za njihovu provedbu, zakonske i druge pravne osnove, pokazatelje rezultata i sustav praćenja rezultata

Iz Ministarsva ističu da se ne radi o posebnom proračunu nego proračunu koji na transparentan način po prvi puta izdvaja sredstva u državnom proračunu koja su usmjerena ostvarivanju prava djece, a posebna kvaliteta je u činjenici da dosada nije uvijek jasno vidljivo koje aktivnosti se odnose na djecu, odnosno ostvarivanju dječjih prava.

Također, određene aktivnosti nisu isključivo namijenjene djeci, nego unutar iste aktivnost se planiraju i izvršavaju sredstva i za mlade, odnosno za osobe iznad 18 godina.

“Posebno ističemo da će se pratiti i izvršenje Dječjeg proračuna donošenjem godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna, a koji se sastoji od prikaza izvršenih rashoda i izdataka razvrstanih prema programima i aktivnostima/projektima i obrazloženja izvršenja, čime će se moći pratiti i evaluirati ne samo izvršenje nego i napredak u planiranju i poboljšanju proračunskog okvira za ostvarivanje dječjih prava”, priopćili su iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

mšm

Foto: Pixabay