/Institut Zaposlena mama: U vrtićima i školama krenula borba s rodnim stereotipima

Institut Zaposlena mama: U vrtićima i školama krenula borba s rodnim stereotipima

Nastavnici u osnovnim školama i odgajatelji u dječjim vrtićima mogu mnogo učiniti za suzbijanje rodnih stereotipa i promicanje rodne ravnopravnosti kod djece. Naime, djeca već u vrtiću poslove počinju dijeliti na muške i ženske, a prihvaćeni stereotipi utječu na nastavak njihova obrazovanja, odabir zanimanja i zapošljavanje. Kako bi se stanje promijenilo, pokrenut je projekt „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ vođen motom Pobudimo jednakost!

„Gradskoj vlasti iznimno je važno smanjenje rodnih stereotipa u društvu, a posebice u obrazovanju te promocija afirmativnih sadržaja o rodnoj ravnopravnosti. Naši učitelji i učiteljice, odnosno nastavnici i nastavnice su prenositelji znanja djeci i u tom smislu djeci u najranijoj dobi mogu pružiti drugačiju perspektivu na tzv. rodne uloge, afirmaciju svih pojedinaca u društvu, rodnu ravnopravnost, uključivost pojedinaca u društvu kako u Gradu Zagrebu, tako i šire. Posebno mi je drago da će u ovom projektu sudjelovati 19 zagrebačkih škola“, kazao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba na predstavljanju edukacijske platforme projekta.

Tomislav Tomašević

Adresa platforme je www.kindle-equality.com. Tamo će nastavnici moći pronaći primjere rodnih stereotipa, informacije o njihovu razvoju te savjete kako ih dokinuti.

„Projektom želimo podići razinu svijesti stručnjaka u obrazovanju i predškolskih odgajatelja o vlastitim rodnim stereotipima i nesvjesnoj pristranosti. Dakle, ciljanom ćemo ih edukacijom o tome osvijestiti te im dati alate i znanje kojima će suzbiti rodne stereotipe koje sami imaju. Time će učenike i učenice potaknuti na izbor školovanja i zanimanja prema vlastitim afinitetima i talentima. Konkretno, djevojke koje to žele, potaknut će da biraju STEM zanimanja, a dečke ona odgajatelja, učitelja i druga pomagačka zanimanja. Nadamo se da ćemo utjecati na jačanje rodne ravnopravnosti u učionici“, rekla je Diana Kobas Dešković, predsjednica Instituta za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama.

Diana Kobas Dešković

Projekt je temeljen na istraživanju koje pokazuje da će se za zanimanja iz područja STEM-a odlučiti čak 40 posto dječaka te samo 13 posto djevojaka. Stručnjaci te brojke žele promijeniti.

„U društvu još uvijek dominira koncept da su muškarci predodređeni za glavne uloge, iako su spolovi biološki puno sličniji nego što je to tradicionalno prihvaćeno u društvu. Određene podjele koje nalazimo u obrazovanju, su očigledan primjer promicanja rodnih stereotipa. Prisutnost takvih stereotipa u obrazovanju ima svoju refleksiju na područje tržišta rada gdje se uočava horizontalna segregacija koju obilježava pretežita orijentiranost žena na područje usluga te tri puta veća prisutnost muškaraca u području industrije. Ovaj projekt vidimo upravo kao jedan instrument kojim se intervenira u tradicionalne predodžbe o ulogama žena i muškaraca koje su prisutne u obrazovnom sustavu, a koje kasnije imaju svoj odraz na izbor zanimanja“, istaknuo je Kristijan Kevešević, zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

U projektu „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ sudjelovat će 600 obrazovnih djelatnika iz Hrvatske – Zagreba, Osijeka, Pule, Rijeke i Splita, te 70 nastavnika iz osnovnih škola u Beogradu. Nositelj projekta je Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mamaa partneri su Grad Zagreb i Asocijacija za afirmaciju potencijala žena iz Beograda. Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023., a njegovu provedbu sufinancira Europska komisija.

mšm

Foto: promo