/Kako županije pomažu mladima nezaposlenima? Donosimo pet primjera

Kako županije pomažu mladima nezaposlenima? Donosimo pet primjera

Mladim nezaposlenim osobama često je potrebna pomoć države i institucija. Ipak, tržište rada prepuno je neiskorištenog potencijala koji donose mlade osobe. Na koji način jedinice regionalne samouprave (JRLS), odnosno županije, rade na rješavanju tog problema? Za odgovor na pitanje čine li županije dovoljno za zapošljavanje mladih na portalu Zaposljavanje.mimladi.hr obratili su se Dubravku Šoparu iz Udruge za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress” iz Daruvara. 

„Utjecaj JRLS-a na zapošljavanje mladih prije je neizravan, nego što je moguće govoriti o njihovim kapacitetima za zapošljavanje mladih. Većina instrumenata aktivne politike zapošljavanja u rukama su zavoda za zapošljavanje i ministarstva rada. No, JRLS igraju važnu ulogu u stvaranju opće klime koja je važna za razvoj poduzetništva, gospodarstva i industrije koja će onda s vlastitim rastom povući i zaposliti mlade. Drugi važan aspekt koji doprinosi zapošljavanju mladih je osposobljavanje mladih i njihovo obrazovanje koje jest pod snažnim utjecajem JRLS-a. Sredine koje stavljaju naglasak na kvalitetno obrazovanje imaju dobro obučene mlade, s vrhunskim i tržišno traženim vještinama. Takvi mladi lako se zapošljavaju, imaju dobro plaćene poslove i imaju kvalitetan život. I na kraju, izdvojio bih još jedan aspekt na koji JRLS mogu pomoći zapošljavanju mladih. Naime, one sredine koje funkcioniraju po načelu otvorenosti, poštenja, slobode, truda i rada šalju takvu poruku mladima. A upravo je to ono što će ih, uz visoka znanja i vještine, dovesti do dobrog zaposlenja”, odgovorio je Dubravko Šopar za zaposljavanje.mimladi.hr.

Osnova svakog poduzetništva jest sloboda, natjecanje ideja i traženje prilike na tržištu, a tu JRLS mogu jako pripomoći, smatra Šopar.

„Ako posluju otvoreno, pružaju šansu najboljima, potiču zdravo natjecanje, onda je to najbolji put za razvoj poduzetništva. Svjedoci smo da mnoge JRLS ne funkcioniraju tako. Često čujemo o namještenim natječajima. Svako namještanje nije davanje prigode najboljima. Ako pak onaj najbolji nema priliku, tijekom vremena on će priliku potražiti drugdje. To će dovesti do nazadovanja samih JRLS-a, a onda neće biti oko nas najbolji, nego prosječni i najlošiji. Takvi pak ne mogu funkcionirati u uvjetima otvorenog poduzetništva, pa će tijekom vremena i oni propasti. Na kraju ćemo svi biti u situaciji krize. Zvuči vam nešto poznato? Kao da ste to negdje vidjeli?”

Koji su najveći pomaci po ovom pitanju, a gdje još zapinjemo?

„Vide se pomaci u uključivanju mladih, no nažalost to uključivanje nije uvijek ravnomjerno. Aktivan pristup uključivanja mladih u politički život pa i u donošenje određenih odluka pokazuje razinu otvorenosti JRLS-a, no napominjem, češće je to iznimka nego pravilo, no ipak se stvari pokreću. Sve više se vidi pružanje infrastrukture mladima kroz neke oblike poduzetničkih ili start-up inkubatora što je jako pozitivno, no treba nam vremenski odmak kako bi analizirali rezultate i vidjeli koliko je to uspješno, a koliko je to samo trend. Da sumiramo, važno je ulagati u infrastrukturu za mlade, no sama infrastruktura ne znači ništa bez zajednice mladih. Možda jedan od najvećih izazova je sama percepcija mladih kao osoba koje imaju beskrajno puno vremena i kako mogu čekati te zbog toga mladi ponekad izgube nadu što dovodi gubitku mladih”, zaključio je Šopar.

Obratili su se i županijama. Zanimalo ih je koliko oni pomažu prvenstveno mladim nezaposlenim, ali i mladim poduzetnicima. Pokušali su doznati i koja su najdeficitarnija zanimanja po županijama, ali tu su dobili nedovoljno konkretne odgovore.


Brodsko-posavska županija

Iz Brodsko-posavske županije napomenuli su da se mladi poduzetnici koji su registrirani najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave mogu prijaviti za potporu i to temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima, a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika.

„Sredstva za provedbu ovog projekta iznose 1.750.000. Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja konkurentnog i inovativnog malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tehnološko unaprjeđenje i digitalna tranzicija, odnosno digitalna transformacija poslovanja malih i srednjih poduzeća u županiji, povećanjem ulaganja u digitalne alate i opremu kojima će se osigurati uvođenje novih, odnosno poboljšanje postojećih poslovnih procesa”, poručili su iz ove županije.

Tu je i potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti gospodarstva, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja. 

„Što se tiče deficitarnih zanimanja možemo Vam reći da je Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio publikaciju pod nazivom Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja. Riječ je o analizi koja pokazuje koja su srednjoškolska i visokoškolska zanimanja deficitarna na 20 područja u Hrvatskoj i za koja bi trebalo povećati kvote te koja su suficitarna i u kojima bi trebalo smanjiti broj upisanih i stipendiranih. U istoj je navedeno koja su zanimanja deficitarna, a koja suficitarna u našoj Brodsko-posavskoj županiji.”

Što se tiče potpora za zapošljavanje mladih nezaposlenih ljudi, Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Mjera aktivnog zapošljavanja u 2022. godinu dodjeljuje potpore za samozapošljavanje, zaključili su iz Brodsko-posavske županije.


Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija je odgovorila da sustavno brine o poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništava i poljoprivrede.

Dodali su da su 2005. osnovali Poduzetnički inkubator, a prvi dio infrastrukture izgrađen je 2013. godine kroz projekt ,,E-inkubator sa i bez zidova u Virovitičko-podravskoj županiji” financiran od strane Europske unije i same županije.

Dodali su i da subvencioniraju troškove korištenja poslovnog prostora u Poduzetničkim inkubatorima te je to direktna mjera odnosno instrument kojim se na regionalnoj razini nastoji potaknuti brži razvitak malog gospodarstva s ciljem novog zapošljavanja, povećanja konkurentnosti gospodarstva i gospodarskog rasta u cjelini, kroz bespovratnu potporu gospodarskim subjektima koji na području županije svoje djelatne aktivnosti obavljaju u prostoru Poduzetničkog inkubatora na području županije, a za koji plaćaju trošak najma.

Što se tiče mladih nezaposlenih, rekli su da u Sporazumu s obrtničkom komorom provode projekt u očuvanju tradicijskih obrta.  

„Pravo na podnošenje prijava, odnosno dobivanje potpore imaju obrtnici sa sjedištem obrta na području Virovitičko-podravske županije koji se u radu služe alatima i priborom na način uobičajen od davnina, izrađuju proizvode u malim serijama, a mogu se koristiti i novijim tehnologijama samo u pojedinim fazama rada.”

Naglasili su suradnju s Mrežom inkubatora te projekt „Vip StartUp”, program startup predakceleracije, a kojem je cilj motivirati i educirati mlade i poduzetnike početnike, kroz popularizaciju tehnološkog i startup poduzetništva te mentorirati startup timove do izlaska na tržište.

„Predinkubacija uključuje edukacijski dio od osam edukacija za startup timove, individualni coaching i mentoring u trajanju od pet tjedana uz online i offline podršku te umrežavanje s vanjskim stručnjacima i uspješnim startup poduzetnicima. Na kraju programa održan je finalni Demo day na kojem je devet startup timova imalo priliku održati pitcheve pred stručnim žirijem i potencijalnim investitorima. Pobjednici finalnog Demo daya osvojili su vrijedne nagrade iz nagradnog fonda od ukupno 100.000 kuna, koji je osigurala Virovitičko-podravska županija”, tvrde.

Županija stipendira učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, stipendirajući ukupno 28 učenika s mjesečnim iznosom od 500 kuna. Županija je provođenjem navedenih programa i projekata u proteklih pet godina utrošila više od devet milijuna kuna za razvoj poduzetništva i obrtništva, zaključili su.


Istarska županija

Iz Istarske županije poručili su da su orijentirani na poticanje razvoja i jačanje konkurentnosti ICT sektora, prepoznajući ga kao područje koje je zanimljivo i blisko mladima i od ključne važnosti za jačanje konkurentnosti istarskog gospodarstva općenito.

„Budući da je prema podacima Eurostata za 2020. godinu prema udjelu mladih između 15. i 34. godine u ukupnom zaposlenju u ICT sektoru Hrvatska prva u Europskoj uniji, očekujemo da sve mjere usmjerene na razvoj ICT-a, osim ostalih očekivanih koristi, direktno/indirektno utječu i na veći broj zaposlenih mladih u Istarskoj županiji”, odgovorili su iz te županije.

U 2022. godini za poticanje razvoja i jačanje konkurentnosti ICT sektora, digitalnu transformaciju poslovanja, promociju na međunarodnim sajmovima, te potpore za ICT projekte mladih i samozapošljavanje osigurano je ukupno 2.230.000 kuna, naglasili su.

Županija u suradnji s gospodarskim i obrazovnim institucijama planira i provodi razne mjere koje imaju za cilj motivirati mlade na usvajanje i razvoj digitalnih vještina, zapošljavanje/samozapošljavanje u ICT sektoru, kao i realizaciju poduzetničkih ideja vezanih uz digitalne tehnologije.

Tijekom 2022. godine planirani su sljedeći projekti u kojima zaposleni i nezaposleni mladi spadaju u prihvatljive i poželjne prijavitelje: Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne transformacije MSP-a u Istarskoj županiji u 2022. godini, Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti razvoja IT sektora te javni pozivi za: sufinanciranje internacionalizacije poslovanja MSP-a, prekvalifikacije i certifikacije u području digitalnih vještina te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u ICT sektoru, kao i javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za najbolje poslovne ideje koje se temelje na digitalnim tehnologijama.


Primorsko-goranska županija

Iz Primorsko-goranske županije su odgovorili da se direktni i indirektni poticaji ostvaruju putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, a temeljem javnih poziva i natječaja. Također, kod pojedinih javnih poziva dodatne pogodnosti ili veći broj bodova imaju mladi poduzetnici i početnici.

Istaknuli su edukacije poduzetnika u što spada stjecanja znanja i vještina za mlade, nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu koje provode poduzetničke potporne institucije (PPI) s područja te županije.

„Edukacije su besplatne za krajnje korisnike, a uz nezaposlene osobe koje imaju namjeru osnovati poduzeće ili obrt su i poduzetnici, i početnici, i postojeći. Radi izvanredne situacije i posebnih okolnosti nastalih epidemijom Covid-19  program se u zadnje vrijeme nije provodio, ali je u planu nastavak”, poručili su iz županije.

Uz to, napomenuli su i da dodjeljuju bespovratne poticaje inovatorima, odnosno kreativnim pojedincima da realiziraju svoju ideju, a u konačnici pokrenu vlastitu proizvodnju. Dosadašnji iznosi sredstava za najbolje ocijenjene inovacije bili su od 18.000 do 25.000 kuna za prva tri mjesta na listi, od četvrtog do šestog mjesta od 13.000 do 17.000 kuna te oko 9000 kuna za sedmo do devetog mjesta na listi.

„Od 2008. godine predviđeni su i dodatni poticaji za mlade inovatore do 30 godina starosti, koji se posebno financijski stimuliraju tako da se odobre dodatna sredstva za prve tri inovacije koje su na najvišem mjestu na zbirnoj listi i to prva na listi dobije dodatna sredstva u iznosu od 5000 kuna, druga 4000 kuna i treća 3000 kuna”, dodali su.

Tu je i projekt Komercijalizacija inovacija za poticanje, razvoj i promociju inovatorstva i učinkovitiju komercijalizaciju inovacija na razini županije. Spomenuli su i sufinanciranje troškova nabave opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva, gdje prednost prilikom odabira imaju mladi poduzetnici, žene poduzetnice te mikro poduzetnici.


Zadarska županija

Što se tiče Zadarske županije, napomenuli su da se mjere za mlade provode u sklopu mjera drugim poduzetnicima.

„Zadarska županija u okviru svojih proračunskih mogućnosti ima niz mjera za potpore poduzetništvu, a brojke potvrđuju da smo na dobrom putu.  Upravo zbog subvencije Zadarske županije naši poduzetnici imaju najnižu kamatnu stopu (cca 1 %) kada ulaze u investicijske projekte. Poduzetnici su temeljni nositelji poslovne aktivnosti, a s obzirom na to da su niske kamatne stope jedan od najvažnijih uvjeta za investicijski rast svakako ćemo nastaviti subvenciju kamata na investicijske kredite jer se to pokazalo konkretnom mjerom pomoći gospodarstvu. Zato je u međuvremenu i povećan kreditni potencijal za investicijske projekte, a u tekućoj godini uvest će se i nova mjera sufinanciranja otvaranja start-up tvrtki, za što su osigurana sredstva u županijskom proračunu”, odgovorili su.

Istaknuli su kako su na području Zadarske županije u posljednje dvije godine izgrađena tri centra poslovne infrastrukture vrijedna oko 100 milijuna kuna. 

Što se tiče nezaposlenih, pogotovo mladih, napominju da su posljednjeg dana travnja u Zadarskoj županiji imali 59.045 zaposlenih što je povećanje za gotovo tri tisuće u odnosu na isti dan godinu ranije: „Broj zaposlenih osoba u Zadarskoj županiji tijekom posljednjih godina značajno je porastao. Primjerice, u odnosu na 2014. godinu taj se broj povećao za više od 11 tisuća (11.419 ili 24 %) s trendom daljnjeg rasta.”

Što se tiče deficitarnih zanimanja, naveli su da će kao novu mjeru uvesti subvenciju stambenih kredita za deficitarne profesije (zdravstveni, znanstveni, IT sektor i druge profesije koje su potrebne za normalno funkcioniranje županijskih ustanova).

„Što se tiče strukovnih deficitarnih zanimanja (medicinske sestre/tehničari, konobari, kuhari, pekari, slastičari, elektroinstalateri…) Zadarska županija posljednjih nekoliko godina, osigurava besplatno srednjoškolsko obrazovanje za učenike deficitarnih zanimanja, osiguravanjem besplatnih udžbenika, besplatnog prijevoza u školu i na učeničku praksu te osiguravanjem besplatnog smještaja u đačkom domu”, zaključili su iz Zadarske županije.

Josip Senjak

Foto: Unsplash


Projekt ‘mimladi.hr – novo lice naslovnice’ sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 800.070,02 HKR. Trajanje projekta je dvije godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 941.258,85 HRK. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Svjetskog saveza mladih Hrvatska.