/Kreće zabavno – edukativni projekt ‘IGRAMO SE!’ koji djecu uči različitostima

Kreće zabavno – edukativni projekt ‘IGRAMO SE!’ koji djecu uči različitostima

Zabavno – edukativni projekt “IGRAMO SE!” za osobe s invaliditetom-mentalnim i intelektualnim oštećenjima održat će se u srijedu, 10. travnja 2019. u Centru za rehabilitaciju NADA – Karlovac u 10.30 sati. Cilj projekta jest provođenje mjera i aktivnosti u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji te pomoć u integraciji u lokalnu zajednicu. Nositelj je Dječji klub Dalmalino iz Splita.

U zajedničkoj interakciji sudjeluju članovi kluba, volonteri i suradnici: Snjegulica, Klaunica Karmelino, Klaun Rudi, Dječji vrtić Karlovac, Glazbena škola Karlovac i Klapa Carolo.

Kroz šest godina održavanja projekt je uključio više od 1400 osoba štićenika, njihovih obitelji, stručnjaka, terapeuta, animatora, prijatelja i gostiju u igri i zabavi.

“U ovom svijetu pravila, normativa i klasifikacija kao da smo zaboravili na jedno od temeljnih ljudskih prava – pravo različitosti! Osobe s posebnim potrebama u mnogim zemljama svijeta trpe ozbiljne povrede njihovih temeljnih prava. Prihvaćanje različitosti i razumijevanje različitosti temelj je kvalitetnije komunikacije i života cijele društvene zajednice”, stoji u opisu projekta.

Korisnici projekta su djeca i odrasli (s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, teškoćama u učenju, tjelesna invalidnost, stanja uzrokovana bolestima), djeca s problemima u ponašanju, kao i osobe bez uočenih teškoća koji se aktivno uključuju bez selekcije i samostalno.

Neke od koristi projekta su prilika za druženje i učenje o razlikama, veće samopoštovanje zbog boravka u grupi, učenje novih socijalnih vještina interakcije s osobama različitih sposobnosti, razvijanje razumijevanja teškoća koje imaju osobe s posebnim potrebama, spoznaja da pojedinac može prevladati svoje teškoće i tako postići uspjeh te priznavanje vlastitih sposobnosti i vještina.

mšm

Foto: Dalmalino