/Ljetna škola umjetnosti i aktivizma u Grožnjanu

Ljetna škola umjetnosti i aktivizma u Grožnjanu

Fond za druge objavljuje poziv za 2. Ljetnu školu umjetnosti i aktivizma, koja će se održati u Grožnjanu od 5. do 12. rujna u suradnji sa zagrebačkom Akademijom dramske umjetnosti. Riječ je o programu namijenjenom umjetnicima i aktivistima iz Hrvatske i regije, a prijave traju do 20. kolovoza.

U okviru Ljetne škole umjetnosti i aktivizma bit će održano 8 poludnevnih/cjelodnevih predavanja i praktičnih radionica te tri studijska putovanja. Škola prima do 12 polaznika.

Riječ je o programu namijenjenom umjetnicima i aktivistima iz Hrvatske i regije (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija) koji će tijekom boravka u Grožnjanu raditi na metodama:

– kontekstualiziranja angažiranog umjetničkog performansa
– povezivanja aktivizma i arta
– mobiliziranja šire zajednice
– stvaranja akcija i happeninga (art i aktivizam u javnom prostoru)
– propitivanja ne/uspjeha
– stvaranja zajedničkih platformi
– javnog zagovaranja
– produciranja novih inicijativa

Voditelji programa su Zvonimir Dobrović, Bruno Isaković, Suzana Jašić, Davor Mišković, Emina Višnić, Gordana Vnuk i Ivan Zidarević.

Poziva se umjetnike i aktiviste, posebno one zainteresirane za aktivno promišljanje i stvaranje novih angažiranih umjetničkih projekata, uključivanje šire zajednice u svoj rad, poticanje odgovornijeg i kritičkog promišljanja, da se prijave za sudjelovanje u ovom programu.

Prijave se šalju isključivo e-mailom na rezervacije@fund4others.org do 20. kolovoza, a moraju sadržavati pismo motivacije i biografiju (najviše po karticu teksta / 1800 znakova). Rezultati će biti objavljeni na stranicama Fonda za druge 24. kolovoza.

Fond za druge pokriva troškove smještaja (dvokrevetne sobe) i hrane u Grožnjanu te studijske posjete umjetničkim i aktivističkim organizacijama u okolici Grožnjana. Također, postoji mogućnost subvencioniranja putnih troškova za sudionike – potrebu subvencije putnog troška je potrebno navesti u prijavi uz okvirni iznos puta, jer u protivnom se subvencioniranje naknadno ne mogu uzimati u obzir.

Program Ljetne škole umjetnosti i aktivizma ostvaruje se uz podršku Istarske kulturne agencije te dijelom i kroz program Clubture-HR: programska razmjena i suradnja.

Podsjetimo, Fond za druge je s radom započeo u svibnju 2017. godine i trenutno obuhvaća nekoliko projekata koji su razvijeni u suradnji s partnerima iz Hrvatske i inozemstva. Fondom upravlja nevladina organizacija Domino koja iza sebe ima 15 godina iskustva u potpori i produkciji međunarodnih i lokalnih umjetnika i aktivista.

mšm