/Mreža mladih: Potičemo mlade da budu aktivni i kritični!

Mreža mladih: Potičemo mlade da budu aktivni i kritični!

Mreža mladih Hrvatske pozvala je mlade da im se pridruže na dvodnevnom događanju ‘Dani strukturiranog dijaloga’ koji će se održati 18. i 19. rujna u hotelu Academia u Zagrebu. Prvoga dana događanja će se održati konferencija „Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo?” , a drugi dan je rezerviran za sajam dobrih praksi u provedbi projekata strukturiranog dijaloga ”Zavrti lokalnu promjenu”. Više o samom projektu otkrio nam je Nikola Kukec, voditelj projekata i programski suradnik u Mreži mladih Hrvatske.

– Kako ste došli na ideju za ‘Dane strukturiranog dijaloga’? 

Mreža mladih Hrvatske već niz godina djeluje u smjeru jačanja uloge i glasa mladih u pitanjima koja ih se direktno tiču. Strukturirani dijalog (SD) je jedan od važnih alata u tim nastojanjima. U posljednjih nekoliko godina Mreža je provela velik broj aktivnosti vezanih uz strukturirani dijalog, kako kroz svoje djelovanje u Nacionalnoj radnoj skupini za provedbu SD-a s mladima, tako kroz koordinaciju aktivnosti konzultacija i na kraju kroz provedbu projekata koji su tematizirali SD-e. Takve aktivnosti su na kraju i kulminirale u ovaj jedinstveni događaj pod nazivom ”Dani strukturiranog dijaloga” kojem je cilj promocija SD-a kao prakse s EU razine, ali i pozitivnih praksi projekata SD-a na lokalnoj razini.

– Jeste li zadovoljni odazivom mladih? Koliko je bilo prijava, a koliko će biti sudionika?

Poprilično smo zadovoljni odazivom mladih koji su se opet pokazali da su zainteresirani za društveno-politička pitanja koja ih se direktno tiču te spremni preuzeti odgovornost za njihovo rješavanje. Nažalost, zbog ograničenih kapaciteta nismo mogli uključiti sve prijavljene, što samo pokazuje da postoji potreba za održavanjem još više aktivnosti ovog tipa.

– Predstavite nam sajam dobrih praksi? Tko će sve izlagati i zašto je ovo jedinstven događaj u Hrvatskoj? 

Sajam dobrih praksi je jedinstven događaj jer unutar sebe ima dvije ključne komponente – osvrt na provedbu SD s europske na nacionalnu razinu, ali s druge strane i predstavljanje pozitivnih primjera kako se SD provodi u lokalnim zajednicama. Time komponentama je vođen i program događanja gdje će se prvoga dana održati konferencija koja će evaluirati provedbu preporuka koje su proizašle i 5. ciklusa SD-a, dok će drugi dan biti predviđen za predstavljanje pozitivnih primjera provedenih projekata. Nadalje, oba dana će poslužiti mladima za razmjenu mišljenja, osvrt na proces strukturiranog dijaloga na EU razini, ali i osmišljavanju novih projekata SD-a.

– Zašto bi se mladi trebali javljati na edukacije poput ove?

Mladima ovakav tip aktivnosti omogućava uvid u procese strukturiranog dijaloga na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Potiče ih da budu aktivni i kritični u odnosu na svijet oko sebe te da su pokretači pozitivnih promjena u društvu. Nadalje, daje im uvid i mogućnosti korištenja sredstava iz Erasmus+ ključne aktivnosti 3 koja financira projekte vezane uz strukturirani dijalog.

Maja Šubarić Mahmuljin