/‘PORAST SUICIDALNOSTI’ Struka upozorava: U Domove zdravlja treba hitno vratiti psihologe, djeci i mladima treba pomoć!

‘PORAST SUICIDALNOSTI’ Struka upozorava: U Domove zdravlja treba hitno vratiti psihologe, djeci i mladima treba pomoć!

Djeca i mladi najosjetljivija su skupina društva, a njihovo mentalno zdravlje nikad nije bilo u gorem stanju s obzirom na to da smo u posljednje tri godine imali potrese i pandemiju. Međutim, nova zdravstvena reforma nigdje ne predviđa da se djeci osigura potrebna psihološka pomoć. 

U izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti nema ni spomena psihologa. Ella Selak Bagarić, psihologinja s dugogodišnjim iskustvom rada s djecom i mladima, rekla je za 24sata da Hrvatska psihološka komora apelira da se u zakon uvrste psiholozi te da se ponovno, kao što smo imali do 1994., u domove zdravlja uvedu psihološke ambulante kako bi djeca što prije mogla dobiti nužnu pomoć.

“Ključan problem izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti je što u njega nije uključena psihološka djelatnost niti se na razini primarne zdravstvene zaštite spominje klinički psiholog. Nužno je osigurati otvaranje ambulanti psihologa u domovima zdravlja u cijeloj zemlji, što u ovom trenu nije predviđeno novim izmjenama zakona jer se psihološka djelatnost ne spominje u djelatnostima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”, istaknula je za Selak Bagarić za 24sata.

Prema podacima Hitne ambulante Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu, koja je tijekom 2019. i 2020. godine provela istraživanje na kliničkom uzorku od 2428 djece/adolescenata pregledanih u jednoj hitnoj psihijatrijskoj ambulanti, 447 djece je otkrilo da su bila sklona suicidalnom ponašanju.

“Rezultati studija o utjecaju pandemije na djecu i mlade u Hrvatskoj i svijetu upućuju na porast problema mentalnog zdravlja na općoj populaciji, posebice anksioznosti i depresivnosti. Posebno su zabrinjavajući podaci nedavnog istraživanja stručnjaka Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, kao i Ministarstva unutarnjih poslova, koji upozoravaju na porast suicidalnosti među djecom i mladima. Stručnjaci mentalnog zdravlja su i prije krize upozoravali na visoku prevalenciju mentalnih poremećaja, a u nadolazećem periodu možemo očekivati da će potreba za podrškom sve više rasti”, ističe psihologinja.

Za kraj navodi kako u Hrvatskoj imamo tek 0,07 specijalista dječje i adolescentne psihijatrije na 100.000 stanovnika te 20 specijalizanata dječje i adolescentne psihijatrije.

mšm/24sata

Foto: Pixabay, ilustracija