/U javnom sektoru prevladavaju stariji zaposlenici, u prosjeku tek svaki 20. ima manje od 30 godina

U javnom sektoru prevladavaju stariji zaposlenici, u prosjeku tek svaki 20. ima manje od 30 godina

Prema posljednjim službenim podacima, potkraj 2019. u javnom sektoru bilo je zaposleno gotovo 355 tisuća ljudi. No doda li se tome i broj zaposlenih u tvrtkama u državnom vlasništvu – javnim poduzećima te gradskim tvrtkama broj ljudi koje zapošljava široko shvaćeni državni aparat drastično je veći.

Najveći dio nezadovoljstva građana, poreznih obveznika, u pravilu se odnosi na javno-administrativni aparat – ministarstva, agencije, zavode i sl.

Glavne zamjerke odnose se na sporost, tromost, zastarjelost procedura, nezainteresiranost, nepraćenje novih trendova, nezainteresiranost za posao i korisnike, namjerno kompliciranje procedura i sl. Dobar dio tih primjedaba pripisuje se isto tako i starijim zaposlenicima koji rade desetljećima u sustavu državne, javne ili gradske uprave i imuni su na modernizaciju poslovanja te su često nezainteresirani za promjene.

Promjene, novi trendovi i sl. pripisuju se upravo mlađim generacijama, mlađim zaposlenicima. Stoga su na portalu zaposljavanje.mimladi.hr pokušali provjeriti koliko u hrvatskoj državnoj i javnoj upravi, po ministarstvima, javnim poduzećima i sl. ima upravo tih mladih zaposlenika, od kojih svi očekujemo promjene i nove trendove ili ih nema dovoljno kako bi se zastarjeli i tromi državni aparat i tvrtke u državnom (javnom) vlasništvu „protresli“, prilagodili i usmjerili više na korisnike i krajnji proizvod.

Prevladavaju li ugovori na određeno ili neodređeno vrijeme u pojedinim institucijama te čini li se što posebno kako bi privukli zaposlenike mlađe od 30 godina, samo su neka od glavnih pitanja.

U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zaposleno je 14 osoba mlađih od 30 godina, što čini 3,07 % od ukupnog broja zaposlenih u Ministarstvu.

Od 14 zaposlenih osoba mlađih od 30 godina jedna osoba zaposlena je na određeno vrijeme, a 13 osoba na neodređeno vrijeme.

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaposleno je 10 osoba na neodređeno vrijeme starosti do 30 godina, što čini 2,1 % ukupnog broja zaposlenih.

„Ustavom Republike propisano je pravo svakog državljanina Republike Hrvatske da pod jednakim uvjetima sudjeluje u obavljanju javnih poslova i bude primljen u javne službe.

Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) jasno su propisani postupak, način raspisivanja i provedba javnog natječaja u državnoj službi, po kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obvezno postupati.  S obzirom na to da su jasno propisani kriteriji za zapošljavanje ne može se raditi selekcija po dobi, spolu, nacionalnoj ili nekoj drugoj vrsti pripadnosti i sl.“, pojašnjavaju u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Slično pojašnjenje dobili su i u nizu drugih ministarstava.

Hrvatska vojska izuzetak – svaki četvrti mlađi od 30 godina

„U Hrvatskoj vojsci zaposleno je čak 4115 osoba do 30 godina starosti, odnosno 28,5 % od ukupnog broja zaposlenih.

Većina od 4115 djelatnika ima ugovor na neodređeno vrijeme. Od te brojke samo 826 vojnika primljeno je, sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama RH, na ugovor na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine. Nakon isteka dvogodišnjeg ugovora može se potpisati novi ugovor na neodređeno vrijeme do 45 godine starosti.

Zapošljavanje u Hrvatskoj vojsci definirano je Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i provodi se u skladu s Planom prijema osoblja u djelatnu vojnu službu koji se donosi na godišnjoj razini. S obzirom na specifičnost djelatne vojne službe, za svaku kategoriju osoblja (vojnik, dočasnik i časnik) definirani su posebni uvjeti za prijam među kojima su i godine starosti“, ističu u Ministarstvu obrane.

U Ministarstvu kulture i medija zaposleno je 15 osoba do 30 godina starosti, što u odnosu na 375 zaposlenih službenika i namještenika iznosi 4 % zaposlenih. Od navedenih 15 osoba, 14 ih je zaposleno na neodređeno vrijeme te jedna osoba na određeno vrijeme.

U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaposlena je 451 osoba, od čega je 15 službenika starosti do 30 godina što čini 3,3 % od ukupnog broja zaposlenih. U navedenoj skupini prevladava zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

„Zakonom o državnim službenicima propisana je mogućnost zapošljavanja vježbenika u državnu službu, što omogućuje zapošljavanje osoba bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Za vrijeme vježbeničkog staža službenik ili službenica osposobljava se za samostalni rad, odnosno sudjeluje u posebnom programu osposobljavanja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta”, ističu u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zaposlene su 23 osobe starosti do 30 godina, sve na neodređeno vrijeme. U odnosu na ukupan broj zaposlenih to iznosi 3 %.

U užem dijelu Ministarstva financija zaposleno je 14 službenika mlađih od 30 godina, što predstavlja 3,2 % od ukupno zaposlenih.

Glasnogovornica Ministarstva Sanja Bach pojašnjava kako je „u Carinskoj upravi na neodređeno vrijeme trenutno zaposleno ukupno 2563 službenika, od čega je 58 službenika do 30 godina starosti (2,26 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih), a u trećem kvartalu 2022. godine očekuje se prijam još 137 vježbenika te bi udio službenika mlađih od 30 godina iznosio 7,2 % ukupnog broja zaposlenih.“

U obrazovni sustav uvodi se zanimanje carinik

„U skladu s globalnim procesima koji se općenito odnose na starenje stanovništva, Carinska uprava prepoznala je navedeni problem primajući vježbenike visoke, više i srednje stručne spreme.

Trenutno je u završnoj fazi provedbe javni natječaj, objavljen u 2021. godini, za 137 vježbenika – bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom manjim od jedne godine, upravo u svrhu prijama mladih osoba bez radnog iskustva, a radi obavljanja poslova nadzora na vanjskim granicama Europske unije gdje se obavljaju granične kontrole po strogo utvrđenim pravilima EU.

Carinska uprava pokrenula je postupak za odobrenjem i provedbu programa srednjoškolskog obrazovanja od nadležnih institucija za zanimanje carinik za treći i četvrti razred srednje škole, temeljem kojeg bi se mlade osobe educirale i stekle kvalifikacije i kompetencije za obavljanjem poslova iz nadležnosti carinske službe.

Ideja za uvođenjem ovog programa leži u činjenici da bi ovakav način školovanja mladih osoba osigurao njihov ostanak u carinskoj službi te bi se već od rane životne dobi počeli pripremati i razvijali svoj profesionalni integritet, osiguravajući potrebne administrativne kapacitete.

Nadalje, u cilju zadržavanja službenika, osobito mlađe dobne strukture koji udovoljavaju propisanim kriterijima, Carinska uprava financira nastavak školovanja za stjecanje više i visoke stručne spreme kako bi stimulirala njihov ostanak u službi.

Carinska uprava poduzima značajne napore u cilju zapošljavanja kadra mlađe dobne strukture te njihovog kontinuiranog razvoja i upravljanja kako bi se u potpunosti ostvarili strateški ciljevi pravnog i institucionalnog okvira carinske službe i osigurao potreban broj stručnih, odgovornih, profesionalnih i učinkovitih carinskih službenika.

Porezna uprava Ministarstva financija pak na dan 25. 7. 2022. broji ukupno 3689 zaposlenih službenika i namještenika.

Od tog je broja starosti do 30 godina (uključujući i službenike i namještenike koji su ove godine navršili 30 godina) ukupno 110 službenika i namještenika, što čini prosjek od 2,98 % službenika i namještenika starosti do 30 godina u odnosu na ukupan broj službenika u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Kod službenika starosti do 30 godina prevladava državna služba na neodređeno vrijeme, dok je državna služba na određeno vrijeme iznimka”, opširno oslikava stanje u Ministarstvu financija glasnogovornica Sanja Bach.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave zaposleno je 67 osoba mlađih od 30 godina, što čini 7,3 % ukupnog broja zaposlenih. U navedenoj skupini prevladava zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

U Ministarstvu turizma i sporta na dan 25. srpnja 2022. godine zaposleno je ukupno 10 osoba u starosti do 30 godina. U odnosu na ukupan broj zaposlenih to je 5,3 %.

U Ministarstvu turizma i sporta na dan 25. 7. 2022. godine od ukupno 10 osoba zaposlenih u starosti do 30 godina, jedan zaposlenik je na određeno, zamjena radi dulje odsutnog službenika, a ostalih devet zaposleno je na neodređeno.

Javna poduzeća više vole mlade

Situacija nije bitno drugačija niti u javnim poduzećima.

„U Plinacru je trenutno zaposleno 16 djelatnika do 30 godina starosti, što čini postotak od 6 % od ukupnog broja zaposlenih te svi djelatnici imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme”, ističe Iva Kirinić Silov iz Ureda za odnose s javnošću Plinacra.

U Hrvatskim vodama ukupno je zaposleno 1227 djelatnika odnosno 41 djelatnik starosne dobi do 30 godina, odnosno 3,34 % na ukupan broj zaposlenika.

Prevladavaju ugovori o radu na neodređeno vrijeme.

„U stalnom radnom odnosu u Narodnim novinama zaposleno je 10 djelatnika mlađih od 30 godina i ukupno 63 djelatnika mlađih od 40 godina, od ukupno zaposlenih 437 djelatnika.

U Narodnim novinama svi mladi zaposlenici navedeni u prvom odgovoru imaju ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Narodne novine trenutačno imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme s osam djelatnika i to zbog: odlaska djelatnica na porodiljni dopust, dugotrajnog bolovanja radnika ili povećanog obima posla tijekom razdoblja školske sezone“, naglašava Bojan Vinek, rukovoditelj Odjela korporativnih komunikacija Narodnih novina.

„U društvima INA Grupe u Hrvatskoj 14 % zaposlenih mlađe je od 30 godina. Najveći udjel mlađih od 30 godina je u društvima INA Maloprodajni servisi (26 %) i INA Vatrogasni servisi (22 %).

Prevladavaju ugovori na neodređeno, uz probni rok od 6 mjeseci.

INA svake godine zapošljava mlade talente kroz jednogodišnji pripravnički program Growww. Ovaj dugogodišnji program sustavnog zapošljavanja mladih dosad je prošlo više od 700 pripravnika. Ove godine u okviru programa Growww INA Grupa zaposlit će 13 mladih talenata s područja ekonomije, elektrotehnike, strojarstva, naftnog rudarstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije, hidrogeologije i digitalnih vještina. Natječaj je proveden u svibnju, a trenutno smo u fazi selekcije kandidata koji će nam se pridružiti u rujnu. Svaki sudionik programa Growww dobiva svog mentora, a kompanija im pruža niz prilika za profesionalni i osobni razvoj. Uspješnost programa najbolje potkrjepljuje činjenica da po isteku jednogodišnjeg programa u kompaniji ostaje raditi više od 90 % sudionika“, odgovaraju iz INA-e.

Na dan 30. lipnja 2022. godine u HEP grupi je bilo zaposleno 908 radnika starosti do 30 godina, što je 8,65 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Daleko najveći broj tih radnika zaposlen je na neodređeno vrijeme.

„HEP grupa priznata je kao poželjan i društveno odgovoran poslodavac, o čemu govori i činjenica da je dugi niz godina zastupljena na ljestvici najpoželjnijih poslodavaca. Sukladno s aktivnom politikom izgradnje imidža, kontinuirano se ostvaruje uspješna suradnja sa sveučilišnom i s obrazovnom zajednicom kroz uključivanje u programe ljetnih praksi studenata, stipendiranje redovnih učenika završnih razreda srednjih škola i redovnih studenata diplomskih studija, sudjelovanje na sajmovima karijera na visokim učilištima i Career Speed Dating radionica. Uvažavajući potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem radnika koje će pridonositi razvoju specijalističkih znanja i vještina te omogućiti praćenje i implementaciju suvremenih trendova u svim segmentima poslovanja, planiraju se i ulažu znatna financijska sredstva za upućivanje radnika na stručna usavršavanja i osposobljavanja“, ističu iz HEP-ove Službe za odnose s javnošću.

Zaključak

Iz svega je vidljivo kako u državnim institucijama, za razliku od Grada Zagreba, gdje su ignorirali novinarski upit, prevladavaju stariji zaposlenici. U najboljem slučaju broj mladih djelatnika iznosi tek nešto više od 5 %, uz rijetke izuzetke, što znači da je ako izuzmemo Hrvatsku vojsku i Ministarstvo unutarnjih poslova, hrvatski javni sektor prepun starijih zaposlenika. Nešto bolja situacija je u javnim poduzećima gdje gotovo svaki 10 zaposlenik ima manje od 30 godina. No i to je ipak još uvijek poražavajuće i ne nudi baš optimizam mladima.

Darko Markušić

Foto: Pixabay


Projekt ‘mimladi.hr – novo lice naslovnice’ sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 800.070,02 HKR. Trajanje projekta je dvije godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 941.258,85 HRK. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Svjetskog saveza mladih Hrvatska.