/Zagreb novčano pomaže obnovu nekretnina oštećenih u potresu

Zagreb novčano pomaže obnovu nekretnina oštećenih u potresu

U svrhu pomoći građanima kojima su nekretnine oštećene u potresu Grad Zagreb dodjeljuje novčanu pomoć za kupnju materijala i građevinske radove do iznosa od 50 tisuća kuna.

Iz Grada navode da su uvjeti za dodjelu pomoći da vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći, da vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba, da se radi o oštećenju iznad 30 posto vrijednosti nekretnine te da je šteta prijavljena u Registar šteta.

Nakon ispunjenja općih uvjeta u Javnom pozivu navedeni su i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi Lista prioriteta koja će se javno objaviti, stoji u priopćenju u kojem se navodi da se zahtjevi podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša najkasnije do 15. rujna 2020.

Detaljnije informacije potražite na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Poziv bankama

Grad Zagreb će subvencionirati kamate na kredite fizičkim osobama vlasnicima nekretnina (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu za kupnju materijala i građevinske radove.

Kamatna stopa na kredite subvencionirala bi se u visini od 2 posto godišnje, fiksno za razdoblje od 10 godina.

Stoga Grad Zagreb poziva banke da do 1. rujna 2020. ponude uvjete odobravanja kredita građanima za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba.

bkk

Foto: Pixabay