/Crvene uputnice odlaze u povijest! Ovako ćete se sada naručivati na preglede

Crvene uputnice odlaze u povijest! Ovako ćete se sada naručivati na preglede

Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokrenuli su, u sklopu sustava CEZIH, projekte e-Uputnice, e-Nalaz, e-Otpusno pismo, čime je liječnicima primarne zdravstvene zaštite omogućeno propisivanje e-Uputnice za usluge u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Daljnjom nadogradnjom funkcionalnosti uputnice u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti omogućeno je i slanje privitka uz uputnicu te slanje više odgovora – specijalističkih nazala po istoj uputnici. Spomenutim projektom sve bolnice su pokazale tehničku povezanost na CEZIH i dobile su sredstva za informatizaciju vlastitih informacijskih sustava kako bi uspješno preuzimale e-Uputnicu i slale e-Nalaz.

Ministarstvo zdravstva  u suradnji s HZZO-om od 1. listopada 2020. godine, ukida obvezu ispisa tiskanice uputnice (tzv. crvene uputnice) u procesima upućivanja, naručivanja, prijema, naplate usluga i arhiviranja dokumentacije u svim zdravstvenim ustanovama za svoje osigurane osobe i ugovorne zdravstvene ustanove.

Za pacijente to znači da kod izabranog liječnika više neće dobivati ispisanu papirnatu tiskanicu uputnice, već će pravo na specijalističko-konzilijarnu uslugu ostvarivati putem elektroničke verzije tog dokumenta izdanog u informacijskom sustavu izabranog liječnika, pohranjenoj u nacionalnom informacijskom sustavu zdravstva CEZIH-a. Nakon pružene usluge temeljem e-Uputnice, e-Nalaz će biti dostavljen liječniku primarne zdravstvene zaštite, ali bit će i dostupan pacijentu putem Portala zdravlja na platformi e-Građani. Pacijenti i dalje imaju mogućnost naručiti se samostalno za termin. U tom slučaju, po izdanoj e-Uputnici, obraćaju se zdravstvenoj ustanovi sa svojim MBO-om kao ključnim podatkom sa zdravstvene iskaznice što je temelj za dohvat i rezervaciju e-Uputnice.

Za zdravstvene djelatnike primarne zdravstvene zaštite to znači da će u sklopu propisivanja e-Uputnice, uz dosad uobičajeno e-Naručivanje moći:

  • pacijenta naručiti direktno na termin u zdravstvenoj ustanovi,
  • uputiti zahtjev za dodjelom termina prema odabranoj zdravstvenoj ustanovi te
  • u situacijama kada liječnik ocijeni da je to potrebno i ispisati podsjetnik o izdanoj eUputnici.

Za bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene ustanove to znači da će, uz dosad uobičajeno eNaručivanje, zahtjev za termin dobiti od pacijenta ili od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Nastavno na taj zahtjev, zdravstvena ustanova je dužna kontaktirati pacijenta te ga obavijestiti o dodijeljenom terminu.

Preuzimanje e-Uputnice s CEZIH-a je također obvezno kod prijema u zdravstvenu ustanovu, što je obvezna predradnja u procesu fakturiranja zdravstvene usluge prema HZZO- u, a koje se od 1. siječnja 2021. godine više neće moći ostvariti bez podatka o identifikatoru e-Nalaza po svakoj e-Uputnici. Sve detalje pogledajte na stranicama HZZO-a.

bl

Foto: Pixabay