/Evo zašto pri popisu stanovništva nije bilo pitanja o uzroku invalidnosti i internetu

Evo zašto pri popisu stanovništva nije bilo pitanja o uzroku invalidnosti i internetu

Popis stanovništva ovih je dana glavna tema. Iz Državnog zavoda za statistiku objasnili su zbog čega je u popisnom Upitniku izostavljeno pitanje o uzroku invalidnosti i fizičkoj pokretljivosti invalidne osobe kao i pitanje o korištenju interneta.

Zbog interesa medija objavili su priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

“U Republici Hrvatskoj unutar Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo postoji Hrvatski registar o osobama s invaliditetom koji obuhvaća više od pola milijuna osoba. Hrvatski registar o osobama s invaliditetom temelj je za provjeru statusa invaliditeta, što dodatno pridonosi njegovom značaju i važnosti. U Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom postoji puno šira baza podataka temeljena na medicinskoj dokumentaciji od one koja se prikupila Popisima stanovništva 2001. i 2011. te uz podatke o imenu i prezimenu osobe, spolu, OIB-u, mjestu rođenja, prebivalištu, boravištu, obrazovanju, zvanju, zaposlenju i bračnom stanju, registar sadrži podatke i o vrstama tjelesnih i mentalnih oštećenja i to: oštećenju vida, oštećenju sluha, oštećenju govorno-glasovne komunikacije, oštećenju lokomotornog sustava, oštećenju središnjega živčanog sustava, oštećenju perifernoga živčanog sustava, oštećenja drugih organa i organskih sustava (dišni, cirkulacijski, probavni, endokrini, kože i potkožnog tkiva i urogenitalni), mentalnoj retardaciji, autizmu, duševnim poremećajima.

Nadalje, Registar posjeduje podatke o: životnoj dobi kada je uočen invaliditet, uzroku koji je doveo do invaliditeta, vremenu nastanka invaliditeta, dijagnozi i šifri bolesti i srodnih zdravstvenih problema prema MKB–10 reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, oštećenju, invaliditetu i dimenziji hendikepa prema Međunarodnoj klasifikaciji oštećenja, invaliditeta i hendikepa, pravnu osnovu i invalidsko svojstvo, potrebu za pomagalom, potrebu liječenja, potrebu rehabilitacije, ostale potrebe.

Dakle, kako već postoji iznimno kvalitetan Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, pitanjima o invalidnosti
bespotrebno bismo dodatno opteretili popisni Upitnik i izvještajne jedinice.

Državni zavod za statistiku provodi godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i kod pojedinaca (IKT-DOM). Svrha istraživanja jest mjerenje raširenosti upotrebe računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima, broj osoba koje su korisnici interneta te svrhe upotrebljavanja interneta.

Prikupljanje podataka se provodi u drugom kvartalu tekuće godine, a to je ujedno i referentni period na koji se odnose pitanja iz upitnika. Istraživanjem su obuhvaćena samo ona kućanstva u kojima postoji bar jedna osoba u dobi od 16-74 godine.

Podatke iz istraživanja koristi Europska Komisija za izradu kompozitnog Indeksa digitalne ekonomije i društva (DESI) koji sumira relevantne pokazatelje o digitalizaciji Europskog prostora i prati razvoj država članica EU-a u digitalnoj konkurentnosti”, navodi se u priopćenju Državnog zavoda za statistiku.

mšm

Foto: Unsplash