/‘FOTO’ Prava avantura u Sigetu; tražeći blago djeca upoznaju svoj kvart

‘FOTO’ Prava avantura u Sigetu; tražeći blago djeca upoznaju svoj kvart

U subotu 22. svibnja, na opće veselje najmlađih, u Sigetu je održana “Potraga za blagom”. Tim povodom razgovarali smo s Ivanom Grguićem iz Udruge Platypus, jednog od organizatora ovog projekta s ciljem da se na kvart “gleda iz drugog ugla”.

Prva “Potraga za blagom” organizirana je u Savici, nakon čega su uslijedile još dvije, u Centru i na Prečkom. “Cilj je da se prođu svi kvartovi u Zagrebu”, kazao je Grgurić.

Oganizacijski, nisu sve “potrage” iste, govori dalje. Ona u Centru bila je namijenjena malo odraslijoj populaciji, srednjoškolcima i studentima, dok su ostale bile namijenjene djeci mlađeg dobnog uzrasta, do 10 godina.

“Cilj ovog projekta je da mladi nauče nešto o svome kvartu na zabavan način. To bude organizirano tako da postavimo različite postaje, a da bi se došlo do postaja u različitim dijelovima kvarta treba pronaći neke znakove, riješiti zagonetke na prethodnoj stanici. Rade se različiti zadaci i slušaju priče o nekoj zgradi ili nekoj osobi. To znaju biti osobe po kojima je određena ulica dobila ime ili da je ta osoba živjela u toj ulici ili četvrti. Može biti i neka zgrada posebno važna, tako smo u Sigetu obrađivali Super Andriju. To su zadaci koje djeca dobiju na nekoj stanici da malo nauče o svome kvartu”, istaknuo je Grgurić.

Kazao je da su reakcije roditelja i djece vrlo pozitivne, a razlog leži i u tome jer je cijela “potraga” zamišljena na način da nije samo suhoparno predavanje, već je pred mališanima izazov da ispune određene zadatke prilagođene njihovom uzrastu.

“Tako primjerice, kada su bili na postaji Super Andrije, prvo su čuli malo o toj zgradi, njezinoj važnosti, malo smo pričali o brutalizmu. Onda su dobili lego kockice gdje su oni trebali napraviti svoju zgradu koja će odgovarati idelalima brutalizma. U ulici gdje je živio Većeslav Holjevac, mogli su čuti o tome kako se gradio Novi Zagreb i imali su priliku sami napraviti svoju maketu grada i uz pomoć kockica sagraditi kuće, stambene blokova i parkove. Nije bilo samo predavanje, nego su na svakoj stanici planirane određene zabavne aktivnosti”, objašnjava naš sugovornik.

Osim Platypusa, u organizaciji ovog projekta sudjeluju četiri organizacije, Synergy Croatia, Ocean znanja te Zeleni klik.

Barbara Kraš Kedmenec

Foto: Synergy Croatia