/‘FOTO’ Snažan start djeci s poteškoćama u razvoju stvara neophodnu podlogu za uspješno formalno obrazovanje

‘FOTO’ Snažan start djeci s poteškoćama u razvoju stvara neophodnu podlogu za uspješno formalno obrazovanje

“Snažan start” je program rane edukacije za djecu s intelektualnim teškoćama koji su pokrenuli u Hrvatskoj udruzi za ranu edukaciju-HUREKA. Svrha programa je priprema djece na sve izazove koje donosi školovanje i inkluzija. Program se razvija proteklih pet godina i temeljen je na preporukama neuroedukacije te usklađen sa suvremenim principima rane edukacije kakvi se provode u najrazvijenijim zemljama svijeta. Uvođenjem takvog programa u rani odgoj utjecati će se pozitivno, osim na poboljšanje cjelokupnog razvoja i školskog uspjeha djeteta s intelektualnim teškoćama, i na čitav odgojno-obrazovni sustav.

Laura i Kristijan su u program “Snažan Start” uključeni već nekoliko godina, a njihove mame Larisa i Martina aktivne su sudionice stvaranja program. Svjesne su kako je veliki dio roditelja izgubio nadu i vjeru da im djeca mogu bolje, dok oni koji se žele boriti nailaze na značajne prepreke u financijskom smislu. Stoga su se odlučile aktivno angažirati na društveno odgovornom projektu kako bi se snažan start osigurao za što veći broj djece s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj.

“Budući da je djeci s intelektualnim teškoćama potrebno znatno više vremena za svladavanje vještina i znanja u odnosu na djecu urednog razvoja, nužno je da ih se u program rane edukacije uključi od najranije  dobi. Dobra priprema i sustavno organiziran proces učenja temelj su uspješne inkluzije u osnovnu školu i jedina mogućnost da djeca ostvare svoj puni potencijal”, kazala je Martina.

Program se temelji na osnaživanju roditelja na način da im stručni tim “Snažnog starta” pruži sva potrebna znanja i upute kako mogu samostalno i svakodnevno doprinositi napretku svog djeteta. Tim sačinjen od logopeda, edukacijskog rehabilitatora i odgojitelja, roditelje i dijete prate od početka do kraja programa. Dijete se prati timski te se redovito evaluira postignuti napredak  i planiraju daljnje  aktivnosti. Uz to, za dijete je osiguran sav potreban tiskani radno-didaktičko-edukativni materijal, didaktičke igračke, terapijske minijature i softveri koji prate program.

Program traje pet godina i podijeljen je na četiri stupnja rane edukacije i dva stupnja predškolskog programa. Prva četiri stupnja (program rane edukacije) se temelje na iskustvenoj igri i kroz njih se roditelji upoznaju s metodama ranog učenja te kako se provodi iskustvena igra uključivanjem što više osjetila.

Kontinuirano se radi na ubrzavanju pamćenja (“blic metoda”), unapređenju razumijevanja, uspostavljanju pažnje i koncentracije, senzorici, organizaciji semantičke mreže i postavljanju temelja za logičko zaključivanje. Osobita se pažnja posvećuje jezično-govornom razvoju kroz kontinuirano širenje vokabulara, vježbanjem izgovora i problematičnih glasova, napretku govora od riječi do višesložne rečenice, povezivanju rečenica u cjeline.

S djecom se odrađuje globalno i fonetsko čitanje, uče slova i brojevi, usvaja analiza i sinteza, igraju se društvene igre, uči se pisati na računalu. Radi se na glasovnoj raščlambi i razvoju slušne i govorne te vidne i prostorne percepcije. Uvježbavanje fine motorike, unapređenje grafomotoričkih vještina, koordinacija pokreta oko-ruka i pisanje također su važan segment programa, kažu mame. Djeca kroz program rane edukacije ujedno dobivaju bogato enciklopedijsko znanje, uče zemljopis, igraju se s terapijskim minijaturama i razvijaju vještine potrebne za svakodnevni život. Iz matematike djeca usvajaju količinske vrijednosti broja, uče brojeve i brojiti, zbrajati i oduzimati do 20,  rade po “Numicon metodi”, uče raspoznavati i raspolagati s novcem.                            

Zadnja dva stupnja, 5. i 6., temelje se na učenju kroz kreativno istraživačku igru, uz didaktičke igračke-drvene umetaljke/slagalice i terapijske minijature, sa svrhom postizanja zadovoljavajuće razine logičkog povezivanja i zaključivanja. Radi se na vještinama koje je potrebno dodatno podupirati i usavršavati, ovisno o djetetovom napretku na prethodnim stupnjevima programa. Ujedno se čitaju lektire i dječje knjige te se na temelju njihovog sadržaja dijete potiče na slikovno-umjetničko izražavanje (kreativni projekti i prepričavanje).

S djetetom se radi na razvoju svih navedenih vještina, ali se program individualizira djetetovim potrebama, interesima i napretku. “Niti od jednog djeteta se ne odustaje i ako dijete ne napreduje kako je predviđeno,  mijenjaju se metodike i načini podučavanja dok se ne nađe metoda koja odgovara djetetu”, kaže Larisa.

Dijete se tako dotiče većine tema koje se odrađuju od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Time se djetetu stvaraju temelji i podloga za uspješno formalno obrazovanje i sprečava zaostajanje koje se neminovno  događa kod većine djece s intelektualnim teškoćama koja u prvi razred dolaze nespremna. 

“Za uspješno provođenje programa potreban je kontinuiran rad. Dnevno je potrebno oko pola sata do sat vremena ovisno o stupnju. Za uključivanje u program izuzetno je važna motiviranost roditelja jer program traje dugo, zahtjevan je i bez obostrane suradnje ne možemo postići maksimalne rezultate. Naš su cilj isključivo izvrsni rezultati, što smo uspjeli postići kod stotinjak djece koja su se do sad uključila u program i čiji roditelji marljivo i predano rade i razvijaju program s nama već nekoliko godina”, zaključuju u Udruzi.

S obzirom na to da je najveći problem roditeljima financiranje programa, Udruga je pokrenula i društveno odgovornu kampanju pod istim imenom kojom žele privući tvrtke diljem Hrvatske koje svoje proizvode i usluge reklamiraju na društvenim mrežama i časopisima, da zakupe oglasni prostor putem njihovih kanala “jer se 100 posto iznosa uloženog u tu svrhu dodjeljuje u svrhu financiranja djece koja čekaju da budu uključena u program Snažan Start. Ne tražimo od tvrtki donaciju, ni da nam nešto poklone, čak ni da potroše ništa više od planiranog, već da razmotre našu ponudu jer bi podrška nama ujedno mogla poći njihovom poslovanju, a na taj način mogu promijeniti život barem jednom djetetu i jednoj obitelji”, rekla je Martina.

Ako ste roditelj koji ima dijete s intelektualnim teškoćama, imate tvrtku i željeli biste pomoći ili se jednostavno želite pridružiti u borbi za bolju i sigurniju budućnost naše djece, možete im se javiti na mail larisa.snazanstart@gmail.com ili martina.hureka@gmail.com. 

bkk

Foto: Loree studio