/Predsjednica Udruge Vukovarski leptirići: Završetkom rane intervencije teškoće ne nestaju… Pred nama je dug put do ostvarenja svih potreba za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom

Predsjednica Udruge Vukovarski leptirići: Završetkom rane intervencije teškoće ne nestaju… Pred nama je dug put do ostvarenja svih potreba za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom svakodnevno se suočavaju s mnogim preprekama u društvu, a to je ujedno i razlog zbog kojega se intenzivnije bore za ravnopravnost i jednak položaj u zajednici. U tome im pomažu brojna udruženja koja se svakim danom šire na području Hrvatske. Iako se njihov status s godinama sve više mijenja i položaj u zajednici napreduje, ipak su u određenoj mjeri prisutne situacije manjka ravnopravnosti, ali i diskriminacije.

Prema procjenama UN-a, problem invalidnosti znatno je rašireniji nego što se inače misli: od deset stanovnika svake zemlje barem je jedan u stanovitoj mjeri invalid, što čini oko 450 milijuna ljudi u svijetu. Podaci o osobama s invaliditetom u Hrvatskoj prate se na temelju Zakona o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 64/01).

Osobe s invaliditetom same su znatno pridonijele promjeni odnosa i stajališta društva prema njihovim potrebama i problemima nakon što su pokrenule važne procese samoorganiziranja radi bržega i lakšega ostvarivanja svojih prava.

Tijekom posljednjih tridesetak godina udruge osoba s invaliditetom promiču principe samozastupanja.

Posljednjih desetljeća u Europi, pa tako i u Republici Hrvatskoj, dogodile su se velike i značajne društvene, političke, ekonomske i tehnološke promjene – od svih pozitivnih i negativnih aspekata globalizacije i informatizacije koja je prati, do promjena na tržištu, demografskom, zdravstvenom i ostalim područjima. Navedene okolnosti nepobitno utječu na svakodnevni život svih građana. Razne okolnosti često utječu u na porast socijalnih troškova.

To svima predstavlja određeni problem, ali osobama s invaliditetom često još više otežava svakodnevno djelovanje i podmirivanje različitih potreba i svakodnevnih obveza te tako u konačnici rezultira opadanjem sveukupne kvalitete njihova života koja je ionako na neki način narušena.

U ovom tekstu osvrnut ćemo se na rad udruge koja se bori za prava djece s teškoćama u razvoju. Udruga Vukovarski leptirići svojim aktivizmom pokušava utjecati na podizanje svijesti i rješavanje problema te se utječu različitim akcijama na socijalne promjene jer su oni, kako ističu, kao ciljana skupina još uvijek na marginama društva.

“Pred nama je još dug put do ostvarenja svih potreba i podrške za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom. Dug put do inkluzije, koja je kod nas još uvijek u začetku”, istaknula je Viktorija Matin, predsjednica Udruge.

Naime, već duže vrijeme nevladine organizacije upozoravaju na nedostatak stručnog kadra koji radi s djecom s poteškoćama u razvoju, a problem za nevladinu scenu je njihovo financiranje od projekta do projekta koji njihov rad čini neizvjesnim, a bore se i sa zadržavanjem kvalitetnog stručnog kadra.

Iz Udruge Vukovarski leptirići, pokrenuli su kampanju pod nazivom “Čini pravu stvar”, o kojoj smo već i ranije pisali na našem portalu, a u sklopu nje prikuplja se novac za nastavak projekta poludnevnog boravka “Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno”. Projekt su do sada podržale mnoge javne osobe i sportaši, a nekoliko biciklista po najvećim vrućinama nesebično su pedalirali i skupljali kilometre za male leptiriće.

Udruga nastoji konstantno ukazivati na poteškoće u radu, zagovarati i utjecati na mijenjanje javnih politika i na taj način osigurati kontinuitet i kvalitetu socijalnih usluga. Sredstva koja dobiju od nadležnog Ministarstva, kažu, nisu dostatna za provođenje psihosocijalne podrške jer pored plaća stručnog kadra, moraju se osigurati i ostali uvjeti za rad. A to znači opremanje kabineta, plaćanje najma i režija, čišćenje prostora, dezinfekcija i higijena, knjigovodstvene usluge…

“Svrha naših projekata je djeci s teškoćama, kao posebno ranjivoj skupini, omogućiti kvalitetno uključivanje u sportske sadržaje kako bi stekli vještine timskog rada, suradnje, rješavanja sukoba, razvoj koncentracije i pažnje, tjelesna aktivnost, podizanje motivacije i kompetencija potrebnih za njihovo osnaživanje i izjednačavanje u mogućnostima za socijalnu uključenost te bolje emocionalno funkcioniranje”, istaknula je predsjednica udruge.

Analiza usluga rane intervencije u Hrvatskoj

Podsjetimo da je UNICEF prošle godine predstavio rezultate prve sveobuhvatne “Analize usluga rane intervencije u Hrvatskoj” koju je proveo RISE institut (SAD) uz podršku Ministarstva zdravstva. Cilj ove analize bio je osigurati informacije o potrebama djece s teškoćama i njihovih obitelji, o kvaliteti i dostupnosti usluga rane intervencije, identificirati postojeće politike i zakonodavni okvir te donijeti preporuke koje će poboljšati postojeću situaciju.

Istraživanje je pokazalo najmanje dvije zabrinjavajuće činjenice; unatoč vođenju velikog broja različitih evidencija i učestalog izvještavanja širokog spektra dionika o djeci i njihovim potrebama, Hrvatska nema službeni odgovor na jednostavno pitanje, a ono se tiče potencijalnog broja korisnika usluga rane intervencije.

Riječ je o integriranoj i interdisciplinarnoj specijaliziranoj usluzi podrške djeci i njihovim obiteljima koja se pruža u najranijoj dobi djeteta s različitim razvojnim rizicima radi optimalizacije njihovog razvoja, obiteljskog sklada i uspješnog uključivanja u zajednicu.

Osim toga u Hrvatskoj se trenutno provodi 47 različitih programa rane intervencije, a njihova dostupnost djeci, odnosno roditeljima ovisi i o mjestu stanovanja, listama čekanja, predrasudama lokalne zajednice prema poteškoćama s kojima se djeca i roditelji suočavaju, nedostatku stručnih kadrova itd. Sama predstavljena Analiza pretpostavlja da tek jedno od osmero djece potencijalnih primatelja u Hrvatskoj dobiva usluge rane intervencije.

“Sve se odnosi na ranu intervenciju (do sedam godina), ali i na sveobuhvatnu rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju koja nakon sedme godine moraju nastaviti s rehabilitacijom kroz različite sustave, poput zdravstvenoga, psihosocijalne podrške, projektnih aktivnosti udruga te im je pomoć i podrška potrebna kroz cijeli život. Završetkom rane intervencije, teškoće ne nestaju, istaknula je Matin.

Perinatalna oštećenja mozga nisu progresivna te pravodobna intervencija u smislu terapijskih postupaka omogućuje njihov funkcionalni oporavak. Ranin i pravodobnin uključivanje djece u dijagnostiku, a onda i rehabilitaciju u smislu fizioterapije, radne terapije, logoterapije, terapije senzoričke integracije itd. smanjuje se rizik od nastanka invaliditeta.

U konačnici, sve navedeno doprinijet će boljem i kvalitetnijem uključivanju djeteta u predškolsko i školsko obrazovanje, te mu osigurati bolje predispozicije za funkcionalno uključivanje u zajednicu, slažu se stručnjaci.

“Upoznata s potrebom interdisciplinarnog pristupa i nalaženja sustavnog rješenja, Vlada Republike Hrvatske je osnovala Povjerenstvo za ranu intervenciju u djetinjstvu i Izvršnu radnu skupinu za izradu Nacionalnog strateškog plana za razvoj rane intervencije u djetinjstvu, koji će biti temelj za uspostavu i razvoj sustava rane intervencije u djetinjstvu, izradu stručnih smjernica, standarda i procedura za programe rane intervencije”, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš prilikom predstavljanja Analize te izrazio nadu da bi se kroz idućih pet do sedam godina mogla ostvariti potpuna nacionalna pokrivenost usluga rane intervencije.

Bjonda Lučić/Barbara Kraš Kedmenec

Foto: Unsplash ilustracija

*Tekst je objavljen u sklopu projekta ‘Jednaka prava za sve’ kojeg financira Agencija za elektroničke medije