/Problemi zapošljavanja osoba s invaliditetom ne prestaju; provjerili smo u HZZ-u koliko ih je zaposleno od početka godine

Problemi zapošljavanja osoba s invaliditetom ne prestaju; provjerili smo u HZZ-u koliko ih je zaposleno od početka godine

Prema posljednjim podacima na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na burzi je trenutno 126.305 osoba. To svakako nije zanemariv broj, a u današnje vrijeme kada je pandemija poharala gospodarstva diljem svijeta pa tako i Republike Hrvatske, do posla nije lako doći. Posebno ako spadate u ranjivu društvenu skupinu – skupinu osoba s invaliditetom. Naime, osobama s invaliditetom posebno teško je doći do zaposlenja, a javno naglašavanje potrebe da se pri zaposlenju osiguraju “jednake mogućnosti za sve” već godinama ostaje samo na riječima.

Iako se u okviru zakonodavnog i institucionalnog okvira poduzimaju mjere kojima se nastoji potaknuti zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI), u odnosu na osobe s invaliditetom i poslodavce, brojke i dalje pokazuju da osobe s invaliditetom nisu ravnopravno zastupljene na tržištu rada. Pritužbe potvrđuju da se kandidati koji su osobe s invaliditetom redovito pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, ali da se u mnogim slučajevima ne natječu u ravnopravnim uvjetima s ostalim kandidatima, a što dovodi i do lošijih rezultata testiranja i priječi ostvarivanje ovog prava, stoji u Izvješću o radu pravobraniteljice osoba s invaliditetom.

Pravobraniteljica Anka Slonjšak preporučuje revidirati interne propise u javnim ustanovama kojima se uređuje postupak i način odabira kandidata nakon objavljenoga javnog natječaja prema točno određenim područjima procjene koja su bitna za izvršavanje poslova određenog radnog mjesta i jasnim kriterijima vrednovanja kako bi se omogućila maksimalna transparentnost kod zapošljavanja i ista dostupnost svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima.

Kontaktirali smo Hrvatski zavod za zapošljavanje

Zanimalo nas je postoji li u bazi podataka nezaposlenih osoba HZZ-a evidencija koliko je među nezaposlenima onih ljudi s određenim invaliditetom.

“Hrvatski zavod za zapošljavanje vodi evidenciju o nezaposlenim osobama s invaliditetom prema vrsti invaliditeta, načinu stjecanja invalidnosti, dobi, spolu, trajanju nezaposlenosti i prethodnom radnom iskustvu”, odgovorili su nam iz HZZ-a te objasnili kako se utvrđuje status osobe s invaliditetom.

“Naime, status osobe s invaliditetom utvrđuje se prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, 75/18)”.

Zanimalo nas je o kojem se točno broju radi pa smo od HZZ-a dobili podatke da je na dan 30. svibnja 2021. u evidenciji HZZ-a bilo je 6211 osoba s invaliditetom, od čega 3424 muškarca i 2787 žena. Udio osoba s invaliditetom u broju svih nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a iznosi 4,5 posto. U istom periodu prošle godine bilo je 6334 osoba s invaliditetom, što je za dva posto više nego ove godine.

Vođenje specifikacije o vrsti invaliditeta

Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje istaknuli su da se osobe s invaliditetom se s obzirom na vrstu invaliditeta dijela na: osobe s intelektualnim teškoćama, kroničnim bolestima, s oštećenjem sluha, s oštećenjem vida, s tjelesnim invaliditetom, s poremećajem glasovno-govorne komunikacije, s psihičkim i organskim smetnjama i osobe s kombiniranim (višestrukim) oštećenjima. “U evidenciji prevladavaju osobe s intelektualnim teškoćama (trećina)”, istaknuli su.

Posebno nas je zanimalo koliko je postotak zaposlenih osoba s invaliditetom.

“U periodu od 1. siječnja do 30. svibnja 2021. godine iz evidencije HZZ-a zaposleno je 1130 osoba s invaliditetom, što je za 51 posto više nego u istom periodu 2020. godine, kada je zaposleno 748 osoba s invaliditetom”, istaknuli su iz HZZ-a.

Statistika za 2020. godinu

U Izvješću o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u području zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine stoji da su tijekom 2020. godine iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zaposlene ukupno148.684 osobe, od čega 2475 osoba s invaliditetom. U odnosu na godinu ranije, kada je zaposleno 2820 osoba s invaliditetom, to je smanjenje za 12,2 posto. Od ukupnog broja zaposlenih osoba s određenim invaliditetom, od toga su njih 1418 muškarci (57,3 posto), a 1057 žene s invaliditetom (42,7 posto).

HZZ Zaposlenost osoba s invaliditetom

Ako promatramo kretanje zaposlenosti i nezaposlenosti osoba s invaliditetom kroz posljednjih deset godina možemo uočiti rast broja zaposlenih osoba s invaliditetom do 2018. godine, dok posljednje tri godine broj zaposlenih osoba s invaliditetom pada.

Bjonda Lučić

Foto: Unsplash ilustracija

*Tekst je objavljen u sklopu projekta ‘Jednaka prava za sve’ kojeg financira Agencija za elektroničke medije