/‘SAZNALI SMO’ Koliko osoba s invaliditetom radi u komunalnim poduzećima? Odgovore smo dobili od Zagrebačkog holdinga, ZET-a i drugih

‘SAZNALI SMO’ Koliko osoba s invaliditetom radi u komunalnim poduzećima? Odgovore smo dobili od Zagrebačkog holdinga, ZET-a i drugih

U sklopu projekta „Jednaka prava za sve“ istražili smo koliko su pojedine jedinice lokalne uprave, tvrtke i pravni subjekti prilagodili svoje poslovanje osobama s invaliditetom. Zanimalo nas je kakva je situacija po tom pitanju u nekoliko komunalnih poduzeća u Zagrebu, ali i drugim hrvatskim gradovima. Stoga smo kontaktirali pet tvrtki u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave.

Obratili smo se s upitom Zagrebačkom holdingu, ZET-u, ali i Komunalcu Bjelovar te Tehnostanu iz Vukovara. Zanimalo nas je imaju li posebne programe poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, jesu li im poslovne zgrade prilagođene osobama s invaliditetom, koliko osoba s invaliditetom trenutačno zapošljavaju i koliko je to u postotku u odnosu na ukupni broj zaposlenih. Od navedenih komunalnih poduzeća dobili smo četiri odgovora, a jedino nam nisu odgovorili iz Autotroleja – Javnog prijevoza na riječkom području.

Zagrebački holding: Osobe s invaliditetom čine 3,46 posto zaposlenih

Na naš upit koliko imaju zaposlenih osoba s invaliditetom iz Zagrebačkog holdinga su odgovorili: “Na dan 31. kolovoza 2021. godine ukupno je upisana 181 osoba/radnika Zagrebačkog holdinga d.o.o. u pregled osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Za njih 92 je potvrđen status osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o očevidniku. U postotku to iznosi 3,46 posto u odnosu na cjelokupni pregled pri HZMO – 181, odnosno 1,76 posto za osobe koje imaju potvrđen status sukladno Pravilniku.“

Dodali su kako trenutačno nemaju posebne programe poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom te također ne koriste poticaje za zapošljavanje ovih radnika, a pojedine poslovne zgrade u kojima posluje Društvo su prilagođene osobama s invaliditetom.

Komunalac Bjelovar: Zgrada je prilagođena

Iz Komunalca d.o.o. Bjelovar odgovorili su nam kako nemaju posebne programe poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom. Dodali su i to kako im je zgrada prilagođena osobama s invaliditetom:

„Naša poslovna zgrada prilagođena je osobama s invaliditetom (zaposlenicima, korisnicima, poslovnim partnerima). Imamo pokretno dizalo za ulaz u zgradu, kretanje je omogućeno dizalom unutar zgrade, sanitarni čvor je prilagođen, te su hodnici dovoljno široki i bez prepreka za nesmetano kretanje“.

Na naš upit koliko osoba s invaliditetom radi u Komunalcu, odgovorili su kako je trenutno zaposleno 10 osoba s invaliditetom, a ukupan broj zaposlenih je 143 radnika. Mi smo izračunali da je to 14, 3 posto. Za kraj su naglasili kako poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom nisu koristili.

Zagrebački električni tramvaj: 226 radnika s invaliditetom

Iz Društva ZET su naglasili kako nemaju posebne programe poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom te dodali:
„Društvo istovremeno poštuje odredbe čl. 5. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20) te primjenjuje i čl. 6. Pravilnika – prima na obavljanje prakse utvrđene nastavnim planom učenike s teškoćama u razvoju.“

Nadalje, pojasnili su i jesu li im zgrade prilagođene osobama s invaliditetom.

„Poslovne zgrade poslodavca nisu prilagođene osobama s invaliditetom u smislu odredbi Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13), ali u okviru svojih mogućnosti poslodavac je poduzeo radnje u vidu prilagodbe radnog mjesta na način da pojedinim radnicima – osobama s invaliditetom omogućava ulazak i parkiranje osobnog vozila unutar sjedišta i drugih poslovnih prostora poslodavca.“

Dodali su kako poslodavac “Kolektivnim ugovorom propisuje pravo radnika na isplatu solidarne potpore kao novčanog primitka za slučaj nastanka invalidnosti radnika, nastanak teške invalidnosti djece i supružnika radnika te pravo na isplatu solidarne potpore zbog nabave medicinskih pomagala i lijekova za liječenje radnika, sve u odgovarajućim iznosima u odnosu na prosječnu mjesečnu plaću isplaćenu u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodna tri mjeseca.”

Napomenuli su i to da kao javni gradski prijevoznik ZET nudi uslugu prijevoza osoba s invaliditetom koji je korisnicima dostupan 24 sata dnevno.

„Navedena usluga se vrši specijaliziranim kombi vozilima. Njime se svakodnevno prevoze osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju na posao, fakultete, u školu, na rekreaciju i radnu terapiju“, stoji u njihovom odgovoru.

Zanimalo nas je koliko je osoba s invaliditetom zaposleno u ZET-u?

„U društvu ZET je zaposleno 226 radnika – osoba s invaliditetom, što na ukupan broj od 3799 zaposlenih radnika predstavlja kvotu od 5,95 posto osoba s invaliditetom, što je u skladu čl. 8. St.4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14, 39/18, 32/20, dalje: Zakon). Zbog ispunjavanja propisane kvote zaposlenih osoba s invaliditetom, društvo ZET kao poslodavac prema čl.10. Zakona nije obveznik novčane naknade te obveznik obračunavanja i plaćanja novčane naknade“, odgovorili su.

Također su napomenuli da Društvo ZET ne koristi poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom s obzirom da na njih nema pravo. Pojašnjavaju kako je člankom 2. stavak 1. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20, dalje: Pravilnik) propisano da “ Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.”

Isto dodatno objašnjavaju.

„Kako je ZET pravna osoba čiji je osnivač Grad Zagreb, prema citiranom članku Pravilnika ne može ostvariti poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom te se obračun plaća za sve invalide i invalidne osobe u ZET-u vrši kao i za sve ostale radnike, to jest, ne koriste se poticaji odnosno ne refundira se dio plaće za te radnike“, stoji u odgovoru ZET-a.

Tehnostan: 15,6 posto zaposlenih su osobe s invaliditetom

Iz Tehnostana d.o.o. Vukovar odgovorili su nam kako nemaju posebne programe poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ni zgrade im nisu prilagođene osobama s invaliditetom.

„Naše poslovne zgrade nisu prilagođene osobama s invaliditetom. U slučaju potrebe, svi zaposleni pružit će pomoć osobi s invaliditetom, primjerice tako da izađu u natkriveni dio dvorišta u kojem mogu odraditi zadani posao sa strankom koja ima invaliditet“, stoji u njihovom odgovoru.

Vezano za broj zaposlenih osoba, odgovaraju kako je trenutno kod njih zaposleno pet osoba s invaliditetom, što predstavlja 15,6 posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

„Budući da se nijedna od pet zaposlenih osoba s invaliditetom ne kreće pomoću invalidskih kolica, nemaju poteškoće s obzirom na to da zgrada nije prilagođena osobama s invaliditetom“, napomenuli su iz Tehnostana i za kraj poručili kako ne koriste poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Iz odgovora koje smo primili od tvrtki u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave možemo zaključiti da je najviše osoba s invaliditetom (226 radnika) zaposleno u ZET-u, no kako je riječ o poduzeću koje ima gotovo 4.000 zaposlenih, vidimo da 5,95 posto od ukupnog broja zaposlenih i nije prevelik postotak. Primjerice, bolja je situacija u manjim poduzećima poput Tehnostana koji ima samo pet osoba s invaliditetom, ali na ukupan broj zaposlenih je to čak 15,6 posto.

Svakako mjesta za napredak ima, a to se odnosi i na prilagođenost zgrada osobama s invaliditetom koja bi mogla biti veća u većim, ali i manjim komunalnim poduzećima poput Tehnostana čije poslovne zgrade nisu prilagođene osobama s invaliditetom.

Bjonda Lučić

Foto: Pixabay, ilustracija

*Tekst je objavljen u sklopu projekta “Jednaka prava za sve” kojeg financira Agencija za elektroničke medije.