/Inicijativa 67 je previše predala u Saboru kutije sa 748.624 potpisa

Inicijativa 67 je previše predala u Saboru kutije sa 748.624 potpisa

Članovi Organizacijskog odbora inicijative 67 je previše zajedno sa sindikalnim aktivistima i predsjednicima tri sindikalne središnjice koje čine inicijativu – SSSH, NHS i MHS,  predali su 13. lipnja predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću Zahtjev za raspisivanje referenduma o usvajanju Zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju i simboličnih 65 kutija sa 748.624 prikupljena potpisa potpore građana za referendum.

S članovima Organizacijskog odbora i predsjednicima središnjica predsjednik Sabora održao je kratak sastanak na kojem je podsjetio na proceduru nakon predaje Zahtjeva i potpisa. S druge strane, nacionalna koordinatorica inicijative, Mirela Bojić i predsjednici sindikalnih središnjica podsjetili su na kronologiju mirovinske reforme i isključivanje sindikata iz cijeloga procesa zbog čega su sindikati bili prisiljeni pristupiti prikupljanju potpisa građana za raspisivanje referenduma na kojem bi građani imali prilike izjasniti se o ponuđenom pitanju.

„Rad do 67 godina ni sada ni za 20-tak godina u Hrvatskoj za većinu radnika, s obzirom na uvjete života i rada, nije moguć. Stoga smo bili prisiljeni ovim putem inicirati izmjenu Zakona koji je Sabor krajem prošle godine usvojio. Vrijeme za pregovore o tome je prošlo te očekujemo da Sabor i Vlada uvaže volju ogromnog broja građana i raspišu referendum“, na sastanku je naglasio Mladen Novosel, predsjednik SSSH. 

Nakon održanog sastanka, predsjednik Sabora je izjavio kako će se Zapisnik o primopredaji potpisa i Zahtjev za raspisivanje referenduma uputiti saborskom Odboru za ustav, poslovnik i politički sustav, koji će pripremiti zaključak i poslati ga plenarnoj sjednici nakon čega će se potpisi uputiti Vladi na provjeru. Vlada će izvijestiti Sabor o rezultatima provjere, a Odbor za Ustav će donijeti zaključak je li prikupljeno dovoljno potpisa. Vezano uz zahtjev za raspisivanje referenduma, Odbor može predložiti Saboru da se Ustavnom sudu uputi pitanje o usklađenosti referendumskog pitanja s Ustavom.

Nakon sastanka izvršena je i službena primopredaja potpisa, uz odgovarajuću provjeru preuzetog. U ime Hrvatskog sabora to je obavilo Povjerenstvo koje je imenovao Sabor, stoji u priopćenju Saveza samostalnih sindikata.

mšm

Foto: FB (67 je previše)