/Međunarodni je dan tolerancije, načina da budemo ljudi!

Međunarodni je dan tolerancije, načina da budemo ljudi!

Međunarodni dan tolerancije obilježava se na današnji dan – 16. studenoga. Dan je to koji nas podsjeća na poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje drugačijih od nas. Promičući značaj tolerancije u suvremenim društvima, Opća skupština Ujedinjenih naroda je nakon proglašenja 1995. godinom tolerancije već sljedeće godine posebnom rezolucijom pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije.

Deklaracija, među ostalim, ističe kako su ljudi po svojoj prirodi različiti, a samo tolerancija može omogućiti opstanak različitih zajednica diljem svijeta. U članku 1. Deklaracije kaže se kako je “Tolerancija poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogate kulturološke raznolikosti našeg svijeta, načina izražavanja i ljudske pojavnosti. Učvršćuje se znanjem, otvorenošću, komuniciranjem i slobodom misli, savjesti i vjerovanja…”

UNESCO je proglašenjem Međunarodnog dana tolerancije skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, kao i Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge.

“Tolerancija nije popustljivost”

UNESCO je 1995. godine dao definiciju tolerancije, koja nastoji unaprijediti tradicionalno sagledavanje da je riječ o pukoj trpeljivosti, gdje većina trpi manjinu, i moćni one manje moćne. Ta definicija glasi u cijelosti ovako:

“Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je također politički i zakonit zahtjev. Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi mijenjanju kulture rata u kulturu mira.

Tolerancija nije koncesija, dobrodušnost ili popustljivost. Tolerancija je, iznad svega aktivan stav potaknut priznanjem univerzalnih ljudskih prava i fundamentalna sloboda drugih. Nikako se ne može koristiti kao opravdanje za kršenje fundamentalnih vrijednosti. Tolerancija treba biti primjenjiva od strane pojedinaca, grupa i država.

Tolerancija ja odgovornost koja nosi ljudska prava, pluralizam, demokraciju i vladavinu zakona. Ona uključuje odbacivanje dogmatizma i apsolutizma i potvrđuje standarde postavljene u instrumentima internacionalnih ljudskih prava.

Dosljedno poštovanje ljudskih prava, biti tolerantan, ne znači toleriranje socijalnih nepravdi ili odbacivanje ili slabljenje tuđih uvjerenja. To znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uvjerenja i prihvaćati da se i drugi drže svojih. To znači prihvaćanje činjenice da ljudska bića, prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrijednostima imaju pravo živjeti u miru i da budu kakvi jesu. Također, znači da se nečija viđenja ne nameću drugima.”

mšm

Foto: Pixabay