/Pomozimo mališanima da osjete! Vama treba sekunda, a djeci s teškoćama ćete uljepšati cijeli život!

Pomozimo mališanima da osjete! Vama treba sekunda, a djeci s teškoćama ćete uljepšati cijeli život!

Humanitarna akcija „Dajte mi da osjetim!“ namijenjena je Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, točnije djeci s teškoćama u razvoju, a cilj je organizatora opremiti kabinete za ranu intervenciju specijalnom didaktičkom opremom. Akcija traje od 30. rujna do 14. listopada, a mogu je podržati i građani svojim donacijama – uplatom na broj računa: HR9323600001502574383 ili pozivom na broj 060 950 950.

Teško je i zamisliti kako je živjeti kada ne čujete zvukove oko sebe, ne možete pomirisati bakine kolače, vidjeti pravilno u svom njenom sjaju… Kada ne možete osjetiti svijet oko sebe. Tako je, nažalost, mališanima s teškoćama u razvoju iz Krapinsko-zagorske županije, a i šire koji nemaju pravovaljanu i dostupnu javnu uslugu rane intervencije.

Možda se pitate što rana intervencija uopće jest. Socijalna usluga rane intervencije sastoji se od multidisciplinarnih postupaka koji se provode od rođenja do šeste godine života djeteta. Oni osiguravaju zdravlje i dobrobit djeteta, probleme u razvoju svode na najmanju moguću mjeru, uklanjaju postojeće ili novonastale poteškoće, sprječavaju funkcionalno propadanje te omogućavaju lagodnije funkcioniranje cijele obitelji.

Djeca kojoj je potrebna usluga rane intervencije suočena su prije svega sa senzoričkim oštećenjima. To su uglavnom teškoće primanja informacija putem senzornih ulaza (vida, sluha, njuha, okusa, opipa i vestibularnog osjeta) iz čega proizlaze: oštećenje vida, oštećenje sluha, gluho sljepoća, gustativno oštećenje (okus), olfaktorno optećenje (njuh), poremećaji u obradi taktilnih osjeta (dodir, duboki osjet i vestibularne poteškoće – poteškoće kretanja i ravnoteže). Zato im je potrebna multidisciplinarna terapija – rano dijagnosticiranje problema, izrada individualnog plana rehabilitacije, edukacije i savjetovanja roditelja u kojoj moraju sudjelovati raznoliki stručnjaci. No rana intervencija nadilazi granice rada isključivo u profesionalnoj okolini jer nužno podrazumijeva uključivanje obitelji u sam program i njihovu zajedničku prilagodbu, učenje, trud i rad.

Djeci s takvim poteškoćama je onemogućeno, u potpunosti ili djelomično, funkcioniranje u zajednici zbog otežane komunikacije, osjeta i kretanja kao i bezbrižniji suživot sa svojom obitelji. S ciljem osiguravanja sredstava za opremanje nadležnog Centra te što boljih uvjeta za odrastanje, Rotaract klub Zagreb Gradec pokrenuo je navedenu humanitarnu akciju.

 „Usluga rane intervencije nam je zaista dala nade. Pomoću usluga smo se zaista brzo digli i počeli stabilno funkcionirati. Vrijeme provodimo igrajući se s razno raznim zadatcima za koje je pokazao veliki interes, a opremanje Centra potrebnom opremom bi uvelike pomoglo nama oboje, kao i svoj drugoj djeci i roditeljima koji se nalaze u istoj situaciji“, rekla je majka jednog od mališana s kojim pohađa program rane intervencije u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju te niz skupih i dugogodišnjih edukacija rezultirao je današnjom spremnošću da se napokon u Zagorju pruži adekvatna briga i potpora najmlađima, kao i njihovim obiteljima, vrtićima i školama, a s ciljem da se u sam program rane intervencije uključi čim veći broj djece.

„Dolazim iz Krapinsko-zagorske županije i to baš Krapinskih Toplica pa sam upravo zato možda lakše uvidjela da je Centru zaista potrebna pomoć Centru kako bi mogli pokrenuti program rane intervencije. Izrazito mi je važno pomoći svoj djeci i dovesti nužno potrebna sredstva „doma“ i zato sam inicirala pokretanje ove humanitarne akcije kako bi opremili Centar i budući kabinet rane intervencije posebnom didaktičnom opremom. Ovim putem pozivam sve građane dobre volje da doniraju te makar i simboličnim doprinosom pomognu u opremanju Centra. Tako ćemo zajedno mališanima i njihovim roditeljima osigurati sretnije i mrvu bezbrižnije djetinjstvo“, rekla je Mirta Kuštan, inicijatorica i voditeljica projekta povodom početka humanitarne akcije.

„Djeca s poteškoćama u razvoju žele osjetiti svijet kao i svi, ali bez adekvatne opreme i pomoći neće imati priliku za razvoj. Pred nama je velik posao pun izazova i odgovornosti, stoga se u ime djece, njihovih obitelji i u svoje osobno od srca zahvaljujem organizatoru i svim donatorima na ukazanom povjerenju i želji da sudjeluju u izgradnji bolje budućnosti za sve mališane s teškoćama u razvoju“, rekao je ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice Antun Zupanc povodom pokrenute inicijative.

Pružiti mališanima mogućnost da se razvijaju barem približno jednako kao njihovi vršnjaci, moguće je uplatom donacije na broj računa: HR9323600001502574383, pozivom na broj 060 950 950 ili jednostavnom donacijom na mrežnim stranicama akcije: dajmoimdaosjete.org! Vama je potrebna sekunda, a njima ćete uljepšati cijeli život.

mšm

Foto: Dajte mi da osjetim