/‘UDRUGA LA VERNA’ Organizirana online edukacija iz palijativne skrbi: Podrška teškim i umirućim bolesnicima te njihovim obiteljima

‘UDRUGA LA VERNA’ Organizirana online edukacija iz palijativne skrbi: Podrška teškim i umirućim bolesnicima te njihovim obiteljima

Udruga Volonteri u palijativnoj skrbi “La Verna” pruža podršku teškim, neizlječivim i umirućim bolesnicima te njihovim obiteljima na području grada Zagreba. Usluge su potpuno besplatne i dostupne svima da bi mogli ostvariti pravo na dostojanstven život do kraja u ozračju ljubavi i pažnje.

Udruga Volonteri u palijativnoj skrbi “La Verna” u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Zagrebačkim institutom za kulturu zdravlja organizira Edukaciju iz palijativne skrbi koja će se od ponedjeljka 9. studenoga održavati na mrežnoj platformi Zoom, piše HKR.

Edukacija će se održavati tijekom šest tjedana, ponedjeljkom od 17 do 20 sati (od 9. studenoga do 14. prosinca). Edukacija je kreirana za volontere, prema dokumentu “Koncept edukacije volontera u palijativnoj skrbi” izrađenom u skladu s preporukama Europskog društva za palijativnu skrb, no dostupna je svima koji žele nešto naučiti o palijativnoj skrbi.

Obradit će se koncept i sustav palijativne skrbi, fizički simptomi palijativnih bolesnika, psihosocijalna i duhovna skrb za pacijenta i obitelj, multidisciplinarni tim i uloga volontera u palijativnoj skrbi, komunikacija i etika u palijativnoj skrbi, pomoć, podrška i edukacija obitelji u skrbi za terminalno bolesnog člana, žalovanje te briga za pružatelje palijativne skrbi.

Predavanja će održati stručnjaci iz područja palijativne skrbi – liječnici, medicinske sestre, psiholozi, socijalni radnici, duhovnici, volonteri. Prijaviti se može na adresu e-pošte palijativa.laverna@gmail.com. Za sudjelovanje na edukaciji, volontiranje u palijativnoj skrbi ni prije ni nakon edukacije nije uvjet. Edukacija je besplatna.

Udruga Volonteri u palijativnoj skrbi “La Verna” pruža podršku teškim, neizlječivim i umirućim bolesnicima te njihovim obiteljima na području grada Zagreba. Usluge su potpuno besplatne i dostupne svima da bi mogli ostvariti pravo na dostojanstven život do kraja u ozračju ljubavi i pažnje.

bl

Foto: Udruga La Verna