UTRKA MLIJEČNA STAZA: ‘Naš je zajednički cilj da…

Za mnogu djecu s teškoćama u Hrvatskoj ključne usluge još uvijek nisu dovoljno dostupne, posebno u najslabije razvijenim područjima. U sklopu nacionalne kampanje "Pretvorimo teškoće u mogućnosti" Ured UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s Ministarstvom rada,…