/ZAHTJEV MINISTARSTVU – Umirovljenici traže ukidanje dosmrtnog uzdržavanja: Previše je zlouporaba!

ZAHTJEV MINISTARSTVU – Umirovljenici traže ukidanje dosmrtnog uzdržavanja: Previše je zlouporaba!

Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske uputili su u srijedu Ministarstvu pravosuđa inicijativu i zahtjev za ukidanjem instituta dosmrtnog uzdržavanja, odnosno donormiranje Zakona o obveznim odnosima zbog brojnih zlouporaba koje na temelju tog instituta nastaju.

Stariji ne znaju razliku između ugovora

Prema istraživanjima, više od 80 posto starijih osoba koje ga potpisuju ne znaju razliku između tog, dosmrtnog ugovora i ugovora o doživotnom uzdržavanju pa u trenutku potpisivanja gube svu imovinu, upozorili su iz SUH-a i ustvrdili da najveći broj zlouporaba instituta uzdržavanja nastaje iz ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Vrlo česti su slučajevi da osobe – primatelji uzdržavanja nakon potpisivanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju vrlo brzo iz vlastite lijepe kuće ili udobnog stana završe u vlažnom sobičku kojeg mu je “dobrohotno“ namijenio davatelj uzdržavanja nakon što je prodao imovinu stečenu sklapanjem toga ugovora.

Sindikat i Matica umirovljenika Hrvatske u inicijativi traže da se postojeći institut ugovora o doživotnom uzdržavanju “donormira predloženim izmjenama Zakona o obveznim odnosima te hitno uvede registar potpisanih ugovora, kako bi se izbjeglo lešinarenje i zanemarivanje te zlostavljanje starijih osoba”.

Smatraju da bi se uvidom u registar vidjelo koliko je takvih ugovora već potpisao potencijalni uzdržavatelj.

Kako mnogi davatelji uzdržavanja imaju više sklopljenih ugovora pretvarajući to u svojevrsno zanimanje, a na štetu kvalitete pružanja usluge uzdržavanja primatelja uzdržavanja, u inicijativi sindikata i matice umirvoljenika predviđa se zakonska izmjena koja bi potpisivanje takvih ugovora o uzdržavanju ograničila na dva aktivna ugovora po uzdržavatelju.

Zbog brojnih zlouporaba ugovora o doživotnom uzdržavanju koje čini davatelj uzdržavanja, nameće se zaključak o nužnosti intervencije države putem Centra za socijalnu skrb u korist primatelja uzdržavanja, a temeljem zaključaka zasnovanih na socijalnoj anamnezi.

Stoga bi, prije sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju, Centar za socijalnu skrb, ocjenjujući sve okolnosti vezane za obje strane, davao neobavezna mišljenja za sklapanje ugovora. Ovlaštena osoba – sudac ili javni bilježnik – bila bi dužna prije ovjere ugovora utvrditi je li priloženo mišljenje obveznog savjetovanja nadležnog Centra za socijalnu skrb, pod prijetnjom ništavosti ugovora, predložili su.

Prednost sudskim sporovima zbog životne dobi primatelja uzdržavanja

Inicijativom se traži i da osoba koja želi sklopiti ugovor o doživotnom uzdržavanju u statusu davatelja uzdržavanja mora biti vjerodostojna, što znači da ne smije biti kažnjavana za određena kaznena djela protiv života i imovine što bi upućivalo na mogućnost činjenja kaznenih djela prema primatelju uzdržavanja.

Najvažnije je, poručili su, da sudski sporovi vezani za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju moraju zbog svoje prirode – životne dobi primatelja uzdržavanja – imati prednost pri rješavanju sporova jer se nerijetko događa da primatelj uzdržavanja umre prije okončanja postupka, a tek njihovim nasljednicima ostaje mogućnost da spor nastave sa slabim izgledima da spor dobiju, jer u pravilu ne raspolažu s dokazima kojima su raspolagali primatelji uzdržavanja.

Sindikat i matica umirovljenika također traže da sud sazove prvo ročište u roku od 15 dana te donese presudu u roku od 6 mjeseci, računajući od dana podnošenja tužbe za raskid ugovora.

mšm

Foto: Pixabay, ilustracija