/‘IZMJENA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI’ Povećan dohodovni cenzus za stjecanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima

‘IZMJENA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI’ Povećan dohodovni cenzus za stjecanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima

Na inicijativu zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Zagreba dr.sc. Jelene Pavičić Vukičević izmijenjena je i dopunjena Odluka o socijalnoj skrbi Grada Zagreba koja je usvojena na sjednici Skupštine Grada Zagreba 17. ožujka 2021., a prema kojoj je povećan dohodovni cenzus za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima za 200,00 kuna. 

Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima ostvarivat će umirovljenici s visinom mirovine i ukupnim mjesečnim prihodom do 1.700,00 kuna. 

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

– I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno – 400,00kn pomoći;
– II. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno – 300,00kn pomoći;
– III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.700,00 kuna mjesečno – 200,00kn pomoći.

Odluka stupa na snagu 30. ožujka 2021., od kada se kreće i s mogućnošću podnošenja zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava koji se mogu predati putem e-maila umirovljenici@zagreb.hr, faksom na broj 01/610-1803, poštom na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, 10 000 Zagreb ili osobno na istoj adresi u uredovno vrijeme Ureda, svaki radni dan od 08:00 do 15:30. 

Sve informacije dostupne su na brojevima telefona 01/610-1801, 01/610-1816 i 01/610-1817.

Zahtjev za ostvarivanjem prava na novčanu pomoć umirovljenicima dostupan je na službenoj internet stranici Grada Zagreba: https://www.zagreb.hr/prava-socijalne-skrbi-grada-zagreba/122369 

Uz zahtjev potrebno je priložiti i slijedeću dokumentaciju:

  1. Zadnja obavijest o mirovinskim primanjima 
  2. Promet po deviznom računu sa vidljivom zadnjom uplatom inozemne mirovine (ukoliko ju ostvaruje)
  3. Potvrda HZMO-a da nije korisnik inozemne mirovine (ukoliko je bilo staža izvan RH, a mirovina još nije ostvarena)
  4. Potvrda FINA-e o blokadi računa – ukoliko je račun podnositelja zahtjeva ovršen (ne starija od mjesec dana)
  5. Dokument s vidljivim IBAN-om (ugovor o otvaranju tekućeg računa/potvrda o IBAN broju, promet po računu – preslika)

bl

Foto: Unsplash