/Jadran ne želi siromašne turiste: Zabranili dolazak ‘starim babama i prdonjama’

Jadran ne želi siromašne turiste: Zabranili dolazak ‘starim babama i prdonjama’

Jednodnevni odlazak na more neprocjenjiv je za starije građane, koji si jedva priušte i takav izlet za stotinu kuna. No pojedine turističke destinacije na Jadranu lani su krenule u obračun s takvim izletnicima, među kojima su brojni umirovljenici. Nakon Crikvenice, Jadranova, Dramlja i Selca, odluku o zabrani dolaska turističkim autobusima na jedan dan sada je posredno potvrdila i – Malinska! Na ovu diskriminaciju upozorio je Sindikat umirovljenika Hrvatske koji se obratio Pučkoj pravobraniteljici.

Počelo je u travnju 2018. godine kad je zabranjen ulazak turističkih autobusa s jednodnevnim izletnicima u Crikvenicu, Jadranovo, Dramalj i Selce, jer je „tijekom vikenda turističke sezone zamijećen dolazak većeg broja turistič­kih autobusa s više tisuća turista”. Stoga je „ocijenjeno da je potrebno dolazak autobusa i jednodnevnih turista svesti na prihvatljivu mjeru imajući u vidu odr­živ kapacitet cesta, javnih površina, na­ročito plaža”, piše u obrazloženju odluke kojom je uvedena taksa za parkiranje od 50.000 kuna po autobusu za razdoblje od 15. lipnja do 30. rujna.

Naglašeno je kako se ta odluka „ne odnosi na turističke autobuse koji dovoze i odvoze goste koji imaju osiguran smještaj u smještajnim objektima u zoni posebnog prometnog režima”. Brojni su auto-prijevoznici poput Šimun-Emanuel Putovanja d.o.o. iz Zagreba objavili takvu odluku na svojim web stranicama i osramoćenim siromašnim jednodnev­nim gostima ironično zaželjeli – dobar tek. Slično je uređeno i u Novom Vino­dolskom, a sada i u sve više jadranskih mjesta, piše Jasna A. Petrović za Glas umirovljenika.

Sindikat umirovljenika Hrvatske od­mah je prijavio Uredu pučkog pravobranitelja takvu odluku protiv siromašnih jednodnevnih turista kao slučaj diskrimi­nacije s osnova imovinskog statusa i dobi, jer je pogla­vito riječ o starijim osobama koje na drugi način ne bi uspjele ni vidjeti, niti osjeti­ti more, a ovako za stotinu kuna stignu do Jadrana.

Kako nismo uspjeli pri­baviti Pučkoj pravobraniteljici tražene statistike o broju i profilu jednodnevnih turista (?!), to smo 6. svibnja 2019. dobili pismeno tu­mačenje kako Odluka o zaustavljanju i parkiranju autobusa na području Grada Crikvenice nema diskriminatorni učinak na starije osobe.

„Zatražili smo da nave­denu tvrdnju potkrijepite podacima o imovnom stanju i udjelu umirovljenika u ukupnom broju izletnika koji odlaze u Crikvenicu na jedan dan. Obzirom da je za postojanje neizravne diskriminacije potrebno da naizgled neutralna mjera dovede u nepovoljniji položaj znatno veći broj pripadnika jedne u odnosu na pripadnike druge skupine, navede­ni bi nam podatak omogućio procjenu eventualnog negativnog učinka sporne mjere na osobe starije životne dobi i slabijeg imovnog stanja”, odgovorila je Pučka pravobraniteljica. Čiča miča, go­tova je priča.

I Općinsko vijeće Malinske-Dubašnice je 2018. godine, kako bi izbjeglo dolaženje jednodnevnih izletnika, velikom većinom starije dobi, uvelo cijenu parkinga po autobusu od 300 kuna.

Kako su uvidjeli da to nije spriječilo jednodnevne izletnike starije dobi i nižeg imovinskog stanja da i dalje svakod­nevno pristižu na jedan dan kupanja, ove godine je Općinsko vijeće Malinske-Dubašnice na 17. sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine donijelo novu odluku o povećanju cijene parkinga na 1.000 kuna, te ograničenju broja auto­busa dnevno na samo pet. Takva dvo­struka barijera praktički se sa prijevo­zničkih kompanija prenosi na korisnike jednodnevnih izleta na more, a i tada uz rizik da ne budu među pet propuštenih autobusa i ostanu kampirati na autoce­sti.

Tko je smeće?

Na samoj sjednici Općinskog vijeća pod predsjedanjem SDP-ovke Mirjane Maršić, predsjednice, Odluka je pro­komentirana kao sprječavanje „baba i starih prdonja” da zauzmu plaže i more od pravih turista. Stariji jednodnevni posjetitelji su optuženi kako su prljavi, da donose svoje sendviče, ostavljaju smeće i ništa ne troše, što su u Sindi­katu umirovljenika ocijenili kao govor mržnje.

Rečenom Odlukom zaključili su kako će uspješno spriječiti dolazak siromašnih starijih građana u Malinsku, te slična mjesta koja su uvela takve mjere protiv starih, jer novim poskupljenjem s dosadašnje cijene od 100, odnosno 120 kuna za prijevoz, morat će se po osobi platiti 150 kuna, a da pri tom i da­lje nema jamstva da će biti u kvoti broja dopuštenih autobusa.

Sindikat umirovljenika Hrvatske je odmah 17. lipnja podnio prijavu diskriminacije i govora mržnje od strane vi­jećnika Malinske-Dubašnice, te zatražio da Pučka pravobraniteljica zatraži tonski zapis 17. sjednice i izvrši preslušavanje, kako bi sami stekli uvid u diskriminatorne motive i obrazloženja spomenute Odluke o izmjenama i dopunama Pravil­nika o javnim parkiralištima, a sve kako bi se dokazalo da je riječ o poduzimanju naizgled neutralnih mjera s neospornim diskriminatornim učinkom po starije i siromašnije građane Hrvatske, kojima je jedini način da vide i osjete more taj da odlaze na jednodnevne izlete.

Na društvenim mrežama koje koriste starije osobe, masovno se kritiziralo takve mjere, a predsjednica podružnice SUH-a Pešćenice Mirjana Novačić je po­zvala svoje članove da osude sramotu Općinskog vijeća Malinske „koje nas umirovljenike naziva smećem, trule­ži, starim babama i još svakakvim po­grdnim imenima”, prokomentirala je i dodala kako je šokirana te javno pita zar nisu umirov­ljenici zavrijedili okupati se u našem moru?!

mšm/jasna a. petrović/suh

Foto: Pixabay, ilustracija