/Opet diskriminacija starijih vozača?

Opet diskriminacija starijih vozača?

Sindikat umirovljenika Hrvatske u dva je navra­ta uspio srušiti odredbu Zakona o prometu na cestama da vozači stariji od 65 godina pri­likom produljenja vozačke dozvole moraju ići na obvezni liječnički pregled kod liječnika medicine rada. No, čini se da neki još uvijek smatraju kako je ova odredba nužna.

Naime, 24. svibnja 2018. godine Pravno savjetovalište Sindikata umirovljenika Hr­vatske nazvao je uzrujani T.P. iz Pule u vezi obavIjanja zdravstvenih pregleda prilikom produljenja vozačke dozvole za starije od 65 godina. Ocu T.P.-a je odbijen zahtjev za produljenjem vozačke dozvole u MUP-u Pula, uz obrazloženje da uz zahtjev nije priložio i liječničko uvjerenje o obavljenom zdravstvenom pregledu. T.P. je kao član SUH-a upoznat s borbom koja se uspješno vodi još od 2014. godine protiv diskriminacije sta­rijih osoba temeljem dobi, što je SUH uspio sprije­čiti u dva navrata”, piše SUH.

Pravnik je uputio T.P. na Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, urednič­ki pročišćeni tekst, „Narodne novine”, broj 137/15 i 137/17 u kojem je vidljivo da u članku 6. stavku (2) „zdravstveni pregledi vozača koji upravljaju vozili­ma B kategorije obavljaju se prilikom produljenja vozačke dozvole, samo ako je takva obveza zdrav­stvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjere­njem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana”.

Ta važeća pravila u telefonskom razgovoru po­tvrdio je i MUP u Zagrebu te su kazali da MUP Pula nema razloga prilikom produljenja vozačke do­zvole tražiti potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu vozača kojima prethodno nije utvrđena takva obveza prilikom izdavanja same vozačke do­zvole.

Nije problem što je takav postupak MUP-a Pule stvorio zbrku, već je što je nezakonit i do sada je vjerojatno brojnim starijim vozačima stvorio ne­zakonite troškove. T.P. je upućen da prijavi MUP Pula ako ne po­stupi sukladno važećim propisima Republike Hr­vatske.

mšm/SUH