/Pravo na supružnikovu mirovinu

Pravo na supružnikovu mirovinu

Obiteljsku mirovinu prima 218.497 građana, uglavnom udovica. U prosjeku ona iznosi 2061 kunu za 28 godina staža, dok je prosječni korisnik stariji od 72 godine. Jedan od razloga tako malih primanja je što nemamo pravo na cijelu mirovinu preminulog bračnog druga, nego samo na 70 posto, ukoliko je to za nas povoljnije od naše mirovine.

Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osiguranik navršio najmanje pet godina radnog staža ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima), ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu, bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili prava na profesionalnu rehabilitaciju. Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranja osiguranika, piše mirovina.hr.

50 godina života kao uvjet

Udovica, izvanbračni drug, životni ili neformalni partner ostvaruju obiteljsku mirovinu ako su do smrti bračnog druga navršili 50 godina života ili ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga.

Također, pravo na obiteljsku mirovinu imaju ukoliko je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac/izvanbračni drug obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Ako do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života.

bkk

Foto: Pixabay

TAGS: