/Projektom ‘Mladi za 54+’ protiv socijalne isključenosti

Projektom ‘Mladi za 54+’ protiv socijalne isključenosti

Želeći spriječiti trendove socijalne isključenosti starijeg dijela populacije te nedostatak dostupne poduke za stručnjake u području umjetničkih i kulturnih aktivnosti za osobe starije od 54 godine, Svjetski savez mladih Hrvatska u partnerstvu s Praktikumom provodi projekt ˝Mladi za 54+˝ koji će okupiti 50 osoba starijih od 54 godine i 5 djelatnika u kulturi i umjetnika s ciljem ojačavanja kapaciteta djelatnika u kulturi i umjetnika za rad usmjeren na društveno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Voditeljica projekta u ime Svjetskog saveza mladih Hrvatska je Anita Ruso, a koordinatorica projekta u ime Udruge Praktikum je Melita Omeragić.

Prema uvidu u podatke Državnog zavoda za statistiku, 2015. godine 1 400 785 stanovnika Hrvatske ulazilo je u kategoriju 54+, što čini 33.3 posto stanovništva. Prosječna starosna dob 2015. godine iznosila je 42,6 godina. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.- 2020. definirala je starije osobe kao jednu od najugroženijih skupina kada je u pitanju socijalna isključenost. Stopa rizika od siromaštva najviša je kod osoba starijih od 65 godina, koje žive same i imaju male prihode te iznosi 26,5 posto.

Važnost hobija i kulture

Mnogi autori bavili su se istraživanjem konkretnijih potreba starijih osoba te su, u skladu pretpostavke da je sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima važan aspekt uključenosti bilo koje dobne skupine u društvo, istraživali načine provođenja njihova slobodnog vremena.

U radu autorica Ovsenik i Vidić (2012.) stoji kako je potrebno rano nakon pojedinačnog odlaska u umirovljenje pokrenuti hobije. Žganec, Rusac i Laklija (2007.) u svom istraživanju kažu kako ˝umirovljenici koji imaju kvalitetniji kontakt sa svojom socijalnom mrežom (djeca, unuci, srodnici, prijatelji) jesu aktivniji i zadovoljniji tim odnosima, više su uključeni u život zajednice (npr. kino, kazalište, organizirani sadržaji) i samim time zadovoljniji položajem u društvu, provođenjem slobodnog vremena, dosadašnjim životom te usporedbom svojega života sa životima prijatelja.˝

Nadalje, kada su u pitanju kulturni djelatnici, koji nisu obučeni za rad sa populacijom 54+, što je vidljivo iz analize nastavnih planova i programa nastavničkih studija u Republici Hrvatskoj, vidljiv je problem kvalitetnog vodstva u provođenju sadržaja za starije, koji ih izvlače iz stanja socijalne isključenosti.

Ovim projektom želi se poboljšati socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine 50 osoba starijih od 54 godine te ojačati kapacitete kulturnih djelatnika i umjetnika za rad usmjeren na socijalno uključivanje osoba
starijih od 54 godine, prenosi Praktikum.

mšm

Foto: Pixabay