/Stručnjak upozorava na posljedice Pavićeve reforme

Stručnjak upozorava na posljedice Pavićeve reforme

Stopa bruto zamjene – prva bruto mirovina u odnosu na posljednju bruto plaću – past će sa 39 posto u 2018. na 35 posto u 2045. usvoji li se prijedlog mirovinske reforme Ministarstva rada, upozorio je Danijel Nestić, istraživač Ekonomskog instituta i član radne grupe za reformu mirovinskog sustava pri Ministarstvu rada.

“Mišljenje o prijedlogu mirovinske reforme i rješavanju problema nižih mirovina umirovljenika osiguranih u oba obvezna mirovinska stupa” naziv je njegova rada koji sadrži dugoročne projekcije budućih kretanja mirovina i procjenu troškova predloženih reformskih opcija, te nudi druge mogućnosti u odnosu na prijedloge Ministarstva rada, piše Novac.hr.

Podsjetimo, prijedlog Ministarstva je da se pitanje nižih mirovina umirovljenika osiguranih u oba obvezna stupa “riješi” omogućavanjem izbora u trenutku umirovljenja između pripadajuće mješovite mirovine i mirovine koja bi im pripala da su bili osigurani samo u prvom stupu. Prema tom prijedlogu, ako budući umirovljenici izaberu mješovitu mirovinu iz prvog i drugog stupa, onda u skladu s postojećim zakonskim rješenjima nemaju pravo na dodatak od 27 posto na dio mirovine iz prvog stupa.

Što će nam onda drugi stup?

Ako izaberu mirovinu pod istim uvjetima kao osiguranici isključivo prvog stupa, tada ti uvjeti uključuju i pravo na dodatak na mirovinu od 27 posto na cijelu mirovinu. No, u tom slučaju nemaju pravo na dio mirovine iz drugog stupa, a svoju mirovinsku štednju u drugom stupu u trenutku umirovljenja moraju prenijeti u državni proračun.

Nestić odmah na početku svog rada tvrdi da se tim prijedlogom “gubi smisao postojanja drugog mirovinskog stupa”. Dapače, njegovi izračuni pokazuju da će se “uz ovakav prijedlog primjerenost mirovina nastaviti smanjivati u budućnosti” te da “postoje značajni troškovi provedbe koji se prebacuju na buduće generacije, što je neodgovorno s obzirom na demografske i migracijske trendove”.

Projekcije, tvrdi Nestić, jasno pokazuju da će se uz reformu koju predlaže Ministarstvo nastaviti trend smanjivanja omjera zamjene (omjer prve mirovine i posljednje plaće), odnosno trend smanjivanja primjerenosti mirovina u Hrvatskoj. Prema izračunu za izabranu hipotetsku osobu udio mirovine u bruto plaći past će sa 39 posto u 2019. na 35 posto u 2045.

Alternativni prijedlog proširenja dodatka od 27 posto i na osiguranike drugog stupa stabilizirao bi stupanj primjerenosti mirovina u budućnosti. Omjer zamjene za mješovite mirovine nakon primjene dodatka ostao bi prilično stabilan, pri čemu bi se dio mirovine iz prvog stupa smanjivao, a dio iz drugog stupa povećavao zbog duljeg razdoblja štednje u drugom stupu i prinosa na tržištu kapitala.

“Smatram da je stabilizacija stupnja adekvatnosti mirovina jedan od ključnih razloga zašto treba ustrajati na isplati mješovitih mirovina”, istaknuo je Danijel Nestić.

mšm/novac.jutarnji.hr