/Žene u mirovinu mogu ranije od muškaraca još 10 godina: Evo koji su uvjeti za 2020.

Žene u mirovinu mogu ranije od muškaraca još 10 godina: Evo koji su uvjeti za 2020.

Ustavni sud još je 2007. godine odlučio da se dob za odlazak u mirovinu kod žena i muškaraca mora izjednačiti. Tada se predviđalo da će se to dogoditi do 2018. godine, no eto nas u 2020. i uvjeti još uvijek nisu izjednačeni. Sindikati su izjednačavanje uvjeta dodatno usporili referendumskom inicijativom ’67 je previše’, a žene će ranije u mirovinu od muškaraca moći još jedno cijelo desetljeće.

Žene imaju još malo manje od desetak godina ranijeg odlaska u mirovinu od muškaraca, prije nego što se 2030. godine izjednače s muškarcima. Tada će oba spola u punu starosnu mirovinu moći s navršenih 65 godina starosti, piše Mirovina.hr.

No početkom svake godine uvjeti za žene se malo promijene. Zakon kaže da pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik koji je navršio 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. No žene su zbog prijelaznog razdoblja izuzete od pravila, te u prijevremenu mirovinu mogu ići nešto ranije.

Kada u prijevremenu, a kada u punu starosnu mirovinu?

Recimo, ove godine mogu ići s navršenih 57 godina i šest mjeseci života, pod uvjetom da imaju navršene 32 godine i šest mjeseci radnog staža. 

Svake iduće godine žene će prve uvjete za prijevremenu mirovinu stjecati tri mjeseca kasnije, sve do 2030. godine kada će se u potpunosti izjednačiti s muškarcima.

Također, žene u ovoj godini pravo na starosnu mirovinu ostvaruju s navršene 62 godine i šest mjeseci života i 15 godina mirovinskog staža.

Svake iduće godine, kao i u ranijem slučaju, dobna granica će se povećavati za tri mjeseca, a izjednačit će se 2030. godine.

mšm/mirovina.hr

Foto: Pixabay, ilustracija