Dečki iz Green Energy Pala imaju rješenje za…

"Motivira nas kreiranje zelene budućnosti te osjećamo da možemo pomoći u toj ideji. Enpulse je uređaj koji pomaže zaštiti okoliša na više načina. Primarno, osvještava potrošače električne energije o vlastitoj potrošnji energije, a time i…