/Kakva je potpora osobama s oštećenjem vida? Evo što su nam poručili iz četiri županije

Kakva je potpora osobama s oštećenjem vida? Evo što su nam poručili iz četiri županije

Projekti vezani za slijepe osobe i osobe s oštećenjem vida u velikom dijelu ovise i o suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Od novčanih potpora do logističke suradnje, zanimalo nas je što konkretno županije rade po ovom pitanju. Obratili smo se nekoliko županija, a odgovor nam je stigao iz njih četiri – Zadarske, Zagrebačke, Istarske i Međimurske.

Zadarska županija

Zadarska županija ima kontinuiranu i uspješnu suradnju s Udrugom slijepih Zadarske županije i daje potporu udruzi u njihovim aktivnostima. Udruga slijepih Zadarske županije jedina je organizacija na području županije koja okuplja osobe s oštećenjem vida i daje podršku u ostvarenju njihovih prava, mogućnosti i interesa, a kao takva prepoznata je i identificirana u zajednici. Osnovana je 1953. godine, odgovorili su nam.

Dodali su i kako kontinuirano financiraju projekt Udruge “Usluga asistenta u nastavi za članove udruge – studente”. S obzirom na to da na državnoj razini asistent u nastavi na visokom obrazovanju nije dostupan, omogućen je samo učenicima u osnovnim i srednjim školama, što znači da osoba s invaliditetom, ako se odluči dalje školovati i upisati fakultet, gubi pravo na asistenta u nastavi. Stoga se ovim projektom daje podrška članovima udruge – studentima, koji su već u dosadašnjem školovanju postigli odlične uspjehe, uslugu asistenta u nastavi koji će im pružiti usluge pomoći i potpore sudjelujući s njima u nastavi. Asistent u nastavi pruža mu pomoć i podršku u savladavanju školskog gradiva, prilikom komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti, te pomoć pri kretanju i uzimanju hrane i pića i sl. Zadarska županija sufinancira projekt godišnje s 3300 eura.

Projekt Udruge “Socijalni program Udruge slijepih” se također kontinuirano sufinancira s godišnjim iznosom od 3300 eura godišnje. Kroz projekt se provode nekoliko aktivnosti: organiziranje info radionica, edukacija, seminara, dana otvorenih vrata, tribina i sl.; distribucija promotivnih i edukativnih materijala; uključivanje volontera u rad Udruge i širenje volonterskih aktivnosti; suradnja s “HSS-info”- redovito obavještavanje o radu Udruge; promoviranje djelovanja Udruge putem suradnje s lokalnim, a po potrebi i nacionalnim medijima; redovito ažuriranje web i Facebook stranice Udruge; sudjelovanje na novinskim konferencijama i drugim promidžbenim skupovima; obilježavanje blagdana i datuma važnih za slijepe osobe; suradnja sa školama i vrtićima u svrhu edukacije djece i školaraca o problematici slijepih osoba i njihove senzibilizacije; redovito kontaktiranje i održavanje sastanaka s humanitarnim ustanovama, udrugama, javnim institucijama, ustanovama i drugim važnim dionicima na području, grada, županije i šire; unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva i udrugama osoba s invaliditetom na zajedničkim programima; redovita suradnja s Hrvatskim savezom slijepih.

Projekt se redovito provodi od 2020. godine.

Zadarska županija dala je i podršku Udruzi slijepih Zadarske županije u pripremi i realizaciji projekta ”Talking Books” koji je financiran kroz prekogranični program Hrvatska – BiH, napomenuli su nam. Vrijednost projekta bila je 99.899,47 eura, a pripremala ga je županijska agencija “Zadra Nova” koja ga je uz Znanstvenu knjižnicu Zadar kao vodećeg partnera i provodila. Osnovne aktivnosti na projektu su bile uređenje prostora neophodnog za organiziranje obuka za slijepe i slabovidne osobe, nabava adekvatne računalne opreme prilagođene za korištenje i obuku slijepih i slabovidnih osoba, nabava vozila namijenjenih za prijevoz slijepih osoba i distribuciju edukativnih materijala, jačanje kapaciteta zaposlenika partnerskih organizacija u području zapošljavanja slijepih i slabovidnih osoba i korištenja računalnih tehnologija namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama, snimanje zvučnih knjiga i MP3 časopisa, kao i razmjena iskustava između partnerskih organizacija i jačanje kapaciteta partnerskih organizacija u području implementacije i upravljanja projektima.

Opći cilj projekta, pojasnili su iz ove županije, bio je doprinos poboljšanju kvalitete života i socijalne kohezije u Zadarskoj županiji, omogućujući slijepim i slabovidnim osobama pristup obrazovanju. Poseban cilj projekta je poboljšana dostupnost usluga (knjižničnih) namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama u Zadarskoj županiji. Ciljne skupine koje su obuhvaćene projektom su u prvom redu slijepe i slabovidne osobe, članovi udruga slijepih i slabovidnih osoba te članovi obitelji slijepih i slabovidnih osoba. Rezultat projekta je poboljšana pristupačnost usluga u zajednici za slijepe i slabovidne osobe kroz korištenje nove opreme, prostora za edukaciju i vozila, osnaženi kapaciteti sudionika u projektu i obučene slijepe i slabovidne osobe te povećana javna svijest o problemima slijepih i slabovidnih osoba.

Također, sukladno svojim mogućnostima Zadarska županija sufinancira i druge aktivnosti Udruge, kao naprimjer sudjelovanje na dalmatinskim igrama članova udruge koji je sufinanciran u 2023. godini i sudjelovanje na prvenstvu Hrvatske u pikadu 2019. godine, zaključili su.

Međimurska županija

Iz Međimurske županije naglasili su nam da kvalitetno surađuju s Udrugom slijepih Međimurske županije, kao i sa svim drugim udrugama koje okupljaju osobe s invalidnošću.

“U potpunosti smo zadovolji radom Udruge – koja okuplja oko 150 slijepih i slabovidnih osoba – jer uistinu kvalitetno rade, pišu projekte i brinu da slijepe osobe imaju videće pratitelje i pomoćnike u kući.  Također, u toj Udruzi mnogo se pažnje pridaje edukaciji, ali i zapošljavanju slijepih osoba pa je tako osnovan i salon za masažu u kojem rade slijepe osobe”, poručili su.

Međimurska županija podupire sve projekte Udruge, najčešće kao partner na projektu, predfinanciranjem projekata ili sufinanciranjem. U 2023. godini, putem javnog natječaja, Udruzi slijepih Međimurske županije za projekt “Kvalitetniji život slijepih osoba u Međimurskoj županiji” dodijeljen je iznos od 3500 eura.

Osiguravanjem sredstava udrugama osobama s invaliditetom unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života osoba s invaliditetom te se nastoje postići dugoročne promjene u smislu pružanja dodatnih usluga čiji je cilj uključivanje osoba s invaliditetom u društveni život osiguravajući im pristup ravnopravnom i aktivnom sudjelovanju u zajednici.

“Pregled nekoliko zadnjih godina pruža sliku potpore koju Udruga slijepih uživa u Međimurskoj županiji: 2020. proveden je projekt osnaživanja i unapređivanja radnih potencijala teško zapošljivih žena, omogućavanjem pristupa tržištu rada i širenju spektra pružanja socijalnih usluga za slijepe osobe u Međimurju nazvan ‘Uz tebe sam’. Ukupna vrijednost projekta je premašila pola milijuna kuna, a postignuća su zapošljavanje šest žena koje su pomagale 36 slijepih i slabovidnih osoba”, dodali su.

Udruga slijepih još od 2013. godine, uz podršku Međimurske županije, kontinuirano pruža usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom i slijepim osobama kroz provođenje nacionalnih i europskih projekata i programa. Godine 2021. započet je projekt “Novi izazovi”, vrijedan 499.968,67 kuna, čime je do proljeća ove godine ostvareno ukupno 1500 usluga videćih pratitelja za 51 korisnika. Nadalje, 2022. godine, Udruga ulazi u novi projekt “Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe” (vrijedan više od 600.000 kuna) koji je osmišljen kao prilika za razvoj i unapređenje društvenog poduzetništva na području grada Čakovca i Međimurske županije. U sklopu tog projekta radom započinje salon za masažu u Čakovcu koji zapošljava slabovideće i slijepe osobe. Međimurska županija, uz ostale oblike podrške, uključila se i u  opremanja navedenog salona.

Zagrebačka županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrbi hrvatske branitelje Zagrebačke županije poručio nam je da županija putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja, svake godine dodjeljuje financijske potpore udrugama i drugim neprofitnim organizacijama za provođenje programa i projekata na području Zagrebačke županije ili za programe i projekte koji se provode za korisnike s područja Zagrebačke županije.

Udruga s kojom Zagrebačka županija ima uspješnu suradnju dugi niz godina, a koja okuplja slijepe i slabovidne osobe s područja Zagrebačke županije je Udruga slijepih Zagreb.

“Udruga pruža usluge savjetovanja, informiranja i pomaganja u ostvarivanju prava, organiziranja i rehabilitacijskih aktivnosti (učenje svakodnevnih vještina i obuka u kretanju dugim bijelim štapom), organiziranja slobodnog vremena i uključivanja u druge aktivnosti Udruge.

Zagrebačka županija financiranjem programa Udruge slijepih Zagreb pomaže osnaživanju slijepih i slabovidnih osoba za što samostalniji život i time njima i njihovim obiteljima povećava kvalitetu života a čime se povećava društvena uključenost korisnika i smanjuje njihova institucionalizacija”, naglašeno je iz ove županije.

Ovo su neki od projekata.

2019. – program “UKLJUČENI U ZAJEDNICU – podrška slijepim i visoko slabovidnim osobama u Zagrebačkoj županiji” – 50.000 kuna

2020. – program “POVEĆANJEM SAMOSTALNOSTI DO DRUŠTVENE UKLJUČENOSTI SLIJEPIH OSOBA” – 25.000 kuna

2021. – program “NA PUTU DO DRUŠTVENE UKLJUČENOSTI SLIJEPIH OSOBA” – 43.000 kuna

2022. – program “NA PUTU DO DRUŠTVENE UKLJUČENOSTI SLIJEPIH OSOBA” – 30.000 kuna

2023. – program “NA PUTU DO DRUŠTVENE UKLJUČENOSTI SLIJEPIH OSOBA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI” – 5000 eura

Ukupno od 2019. – 2023. godine Udruzi slijepih Zagreb dodijeljeno je 24.642,97 eura.

Istarska županija

Oko ove teme obratili smo se i Istarskoj županiji.

Od nekoliko projekata, sudjeluju kao partneri u ulozi savjetodavne podrške u projektu Udruge slijepih Istarske županije Dnevni centar LUČ Eduka, koji je raspisalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, usmjerenog, između ostalog i osobama s invaliditetom.

“Cilj projekta je povećanje razine socijalne inkluzije osoba oštećena vida s područja Istarske županije kroz aktivnosti povećanja mobilnosti i socijalizacije ove skupine te posljedično sprječavanja njihove institucionalizacije i izolacije”, naglasili su.

Županija je i sufinancijer projekata koje provode udruge kroz javni natječaj.

“Ove godine ćemo financirati dva projekta Udruge slijepih Istarske županije u dva područja – unaprjeđenje socijalnog blagostanja građana Istarske županije i jačanje kompetencija pružatelja socijalnih usluga osnaživanje stručnjaka koji rade s ciljanim korisničkim skupinama. U prvom području, projekt ‘Neovisno življenje slijepih Istre’ bavi se senzibilizacijom zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom, dok u drugom području, program ‘Vikend inkluzije’ okuplja različite dionike na edukativno-rekreativni vikend”.

S projektom “Blind dinner” Udruge Logos media, iz područja unaprjeđenja socijalnog blagostanja građana Istarske županije, na javnom natječaju financirat će aktivnost senzibilizacije studenata, nastavnika, profesora i drugih na potrebe ove specifične skupine. Kroz iskustvo obroka slijepe osobe, krajnji korisnici ovog projekta stječu uvid i razumijevanje poteškoća slijepih i slabovidnih osoba.

Istarska županija sudjelovala je u financiranju uređenja izletišta i edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka Cukrići.

Spomenuli su i odobravanje novčanih naknada.

“Oko 15 korisnika godišnje koristi novčanu naknadu za slijepe nezaposlene osobe. Osigurali smo jednokratnu financijsku podršku u nabavi tiflotehničkog pomagala za slijepu osobu, po posebnom, pojedinačnom, zahtjevu”, dodali su iz županije.

Zaključno, istaknuli su i direktnu komunikaciju i održavanje sastanaka s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom, posebno Istarskim forumom udruga osoba s invaliditetom radi boljeg razumijevanja problema i iznalaženja njihovih kvalitetnijih rješenja te općenito rada na senzibilizaciji društva na prihvaćanje različitosti u svakom smislu.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Josip Senjak

Foto: Pexels

Projekt ”Jednake mogućnosti’” sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 400.058,88 HRK. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 470.657,50 HRK. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Generacije.hr.