/UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE: Samo želimo biti ravnopravni članovi društva i sudjelovati u njemu ispunjeni i zadovoljni!

UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE: Samo želimo biti ravnopravni članovi društva i sudjelovati u njemu ispunjeni i zadovoljni!

Udruga slijepih Međimurske županije osnovana je davne 1951. godine, točnije 27. srpnja 1951. Udruga trenutno broji 139 članova, a za portal Generacija.hr otkrili su kakve sve aktivnosti nude svojim članovima, kojim se sve problemima susreću u svom radu, te kako pružiti ”jednake mogućnosti” slabovidnim i slijepim osobama.

Kakve sve aktivnosti nudite svojim članovima? Koje sve programe nudite za slijepe i slabovidne?

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike financira programe: „Osjetimo život“ kojim se pružaju socijalne usluge i organiziraju aktivnosti za odrasle slijepe odrasle osobe i slijepu djecu. Aktivnosti programa za slijepu djecu su: sportske aktivnosti, edukativne aktivnosti, individualna podrška za izvoditelje, podrška za roditelje slijepe djece.

Aktivnosti programa za odrasle slijepe osobe su: psihosocijalna podrška (grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije, u suradnji s CZSS), socijalne usluge koje će pridonositi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju (edukacije i savjetovanja u suradnji sa ZZJZ i obilježavanje europskog tjedna kretanja, radionice međusobnog osnaživanja slijepih žena, tečaj samostalnog kretanja, radionice podrške u samostalnosti za mlade), radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina (kreativne radionice, teretana, plivanje, posjet kulturnim institucijama, čitanje zvučnih knjiga i književni klub), tečaj ophođenja sa slijepim osobama.

„Mala podrška, velik uspjeh“ kojim se pruža usluga videćeg pratitelja slijepim osobama. Aktivnosti programa su: prijevoz, pratnja i pomoć slijepim osobama u različitim svakodnevnim i socijalnim aktivnostima, pomoć/obuka pri sitnim kućanskim poslovima, pomoć/obuka pri obavljanju administrativnih poslova, informiranje o usluzi videćeg pratitelja.

Europski socijalni fond i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustav, obitelji i socijalne politike financiraju projekte: „Novi izazovi“ kojim se pružaju usluge videćeg pratitelja slijepim osobama, „Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe“ za razvoj i unapređenje društvenog poduzetništva na području grada Čakovca i Međimurske županije i uključivanje educiranih i certificiranih slijepih osoba na tržište rada, „Mi nismo sami“ projekt za zapošljavanje teže zapošljivih žena te osiguravanje usluga pomoći i podrške za 60 korisnika – osoba s teškoćama i osoba starije životne dobi.

Koje biste projekte još istaknuli?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Međimurska županija, Grad Čakovec, Općina Mala Subotica i Općina Podturen financiraju projekt „Budi mi podrška“ za osiguravanje pomoćnika u nastavi za jedanaestero učenika s teškoćama u razvoju.

Zaklada „Hrvatska za djecu“ financira projekt „Isti smo mi, kao i svi kojim se provode edukativne i sportsko-rekreacijske aktivnosti te terapije za slijepu djecu. Aktivnosti projekta su: edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika te individualne glazbene i matematičke poduke), sportsko-rekreacijske aktivnosti (treninzi gimnastike i boksa te tečaj plivanja), terapije (fizioterapija i Bowen/Emmett/Mfr).

Eko Međimurje financira projekt „Osnažimo mišiće!“ kojim je osigurana podrška trenera u vježbanju praktično slijepog djeteta.

Nedavno ste objavili natječaj za zapošljavanje ”radnica za pomoć i potrebu starijim osobama i osobama u nepovoljnom”, možete li nam detaljnije reći o kakvom se natječaju radi i koji je njegov cilj?

Radi se o natječaju za zapošljavanje žena „Zaželi“ u sklopu kojeg provodimo projekt „Mi nismo sami“, kao nastavak na prijašnju fazu programa iz 2021. godine. U 2023. godini zapošljavamo 10 žena koje će pružati pomoć i potporu za 60 korisnika od kojih su veći dio članovi Udruge. Pomoć se sastoji od pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora korisnika, brige o oblačenju, svlačenju, osobnoj higijeni korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava i potreba te pružanje podrške korisniku kroz razgovore. Ostali korisnici kojima će biti pružena pomoć i potpore su osobe starije životne dobi od 65 godina nadalje

Na koje ste projekte i programe posebno ponosni?

Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe – u sklopu ovog projekta otvorili smo salon za masažu „Lumbago“ u kojem smo zaposlili dvije praktično slijepe osobe.

Projekti/programi za osiguravanje videćeg pratitelja jer je videća pratnja najvažnija usluga za slijepe osobe.

Iz vašeg iskustva rada s osobama s oštećenjima vida i slijepim osobama koji su najveći problemi s kojima se oni susreću?

Najveći problem je manjak mobilnosti slijepih i slabovidnih osoba, od dolaska na eventualni posao, nabavku – posjet dućanu, liječniku, odlaskom na hobije, druženja, izlete, putovanja. Osobe slijepe su kao i sve druge osobe te žele biti ravnopravni članovi društva i participirati u njemu ispunjeni i zadovoljni. Ako sebi pomognu, pomoći će i drugima te će se osjećaj zadovoljstva proširiti i na cijelu zajednicu.

Što bi se po Vama trebalo popraviti kako bi osobe s oštećenjima vida i slijepih osobe imale ”jednake mogućnosti” života kao i svi drugi?

Više projekata u koje bi nas zajednica prepoznala te potaknula predlagatelje i donositelje Zakona da nas uključe u nove projekte. Udruga dugi niz godina provodi projekte koji su usmjereni na potrebe članova. No potrebe članova se mijenjaju, te smo shvatili da nam je za kvalitetan rad potreban tiflopedagog koji bi po konkretnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba mogao napraviti program rada i aktivnosti za članove različitih dobnih skupina i interesa. Samo da nadodamo da „jednake mogućnosti“ ovise i o ophođenju prema slijepim osobama, ali i zajedničkim nastojanjima i progovaranjima u javnosti o preprekama i fizičkim barijerama u životu slijepe osobe.

Slijepe osobe se kreću pomoću štapa, ali kada slijepa osoba naiđe na prepreku poput stepenice bez rukohvata, poput prilaska pješačkom prijelazu bez taktilnih traka ili zvučnih signala kod semafora, samo slijepa osoba zna kako prijeći cestu. Česte su i poteškoće u predrasudama u komunikaciji. Ako slijepa osoba ne vidi, ne znači da je nevidljiva. Pristojnim ophođenjem, davanjem do znanja da je sugovornik u prostoru van osobnog prostora slijepe osobe, može se započet kvalitetna komunikacija.

Kao Udruga surađujete s mnogim ostalim Udrugama i institucijama, koji su ciljevi tih suradnji i kako one pomažu u radu Vaše udruge?

Udruga ostvaruje suradnju s mnogobrojnim dionicima s područja županije i šire, koji su kao suradnici ili partneri uključeni u projekte ili projektne aktivnosti. Na lokalnoj razini, Udruga je članica Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije (SUOSIMŽ), a na nacionalnom nivou članica Hrvatskog saveza slijepih. SUOSIMŽ organizira aktivnosti na kojima Udruga aktivno sudjeluje. Uspostavljena je dobra suradnja s Centrom za socijalnu skrb, podružnica Obiteljskih centar, vezano uz aktivnosti trogodišnjeg programa koji se provodi. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb, u obliku informiranja o socijalnim uslugama, od velike je važnosti za razvoj Udrugu, kao i za razvoj cjelokupnog civilnog sektora u lokalnoj zajednici. Surađuje se sa školama na području Međimurske županije zapošljavajući pomoćnike u nastavi. Surađujući s Volonterskim klubom Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec popularizira se volontiranje među članovima te pronalaze volonteri koji se uključuju u rad Udruge.

Grad Čakovec iznajmljuje Udruge prostor ureda te ustupa prostor za održavanje pojedinih aktivnosti Udruge kad je prisutan velik broj članova. Kao jedna od udruga osnivača Saveza „Prvi korak“ za uključivanje djece s razvojnim teškoćama u odgojno-obrazovni sustav Međimurske županije, Udruga podržava integraciju djece u redovne odgojno-obrazovne programe kroz osiguravanje asistenata za djecu u vrtićima.

Udruga redovno komunicira s drugim organizacijama civilnog društva u regiji te javno podupire njihov rad prisustvujući okruglim stolovima, javnim tribinama, a često se uključuje i kao sudionik u njihovim aktivnostima pri obilježavanju različitih važnih datuma ili događaja. Osim jačanja postojećih partnerskih odnosa sa srodnim udrugama na području cijele Republike Hrvatske i na području Slovenije, Udruga, odnosno njeni djelatnici i predstavnici redovno rade na proširivanju komunikacijske mreže i uspostavljanju novih partnerskih odnosa.

Kako se financirate? Jeste li zadovoljni potporama i podrškom države, ali i lokalne vlasti?

Aktivnosti redovne djelatnosti i posebnih, ciljanih projekata i programa financiraju se od pojedinih ugovornih tijela i drugih donatora, kao i financiranjem iz vlastitih sredstava udruge (članarine, kotizacije, kamate, prihodi od prodaje roba/usluga, kasice za milodare te ostale donacije građana i privatnog sektora).

Donatori Udruge u 2022. godini bili su: Europski socijalni fond, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Međimurska županija, Grad Čakovec, Grad Prelog i Grad Mursko Središće i Općine s područja Međimurske županije, Zaklada Rhema, Zaklada „Hrvatska za djecu“, Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatski savez slijepih, Lions Čakovec, Turistička zajednica Grada Čakovca, Centar za kulturu Čakovec, GKP Čakom, GP Ekom, Bernarda d.o.o., Moore Revidens, Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, Đurkin, Ljekarna Čakovec, Net d.o.o., Međimurske vode d.o.o., Eko Međimurje d.d., Zoki Pal, fizičke osobe te ostali građani putem humanitarnih kasica i dobrovoljnih priloga.

Na području Međimurske županije Udruga ima uspostavljenu odličnu suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Udruga pruža usluge u svojoj zajednici, čime u samoj zajednici stvara uvjete za integraciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom/slijepih osoba. Udruga planira svoje projekte i programe u skladu sa županijskim i lokalnim razvojnim strategijama, a jedinice lokalne i regionalne samouprave prepoznaju i podržavaju USMŽ kao prepoznatljivog partnera u aktivnostima integracije slijepih osoba i OSI općenito. Tako je i ovaj program planiran u skladu sa županijskom (Razvojna strategija Međimurske županije) i lokalnim razvojnim strategijama.

Za kraj, zamolili bismo Vas savjet kako osvijestiti naše društvo da ima više razumijevanja prema slijepima?

Zamolili bismo naše društvo prvenstveno da razbije eventualnu predrasude prema slijepim osobama. Kako smo naveli, slijepe osobe su kao i sve druge osobe, sa svojim interesima, planovima, razmišljanjima, talentima.

Pozivamo građane da se uključe kao volonteri u rad sa slijepim i slabovidnim osobama jer je to najbolji i najbrži način kako ih upoznati i razumjeti je kroz druženje i razgovor s njima.

Katarina-Kaja Župančić

Foto: Pexes

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Projekt ”Jednake mogućnosti’” sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 400.058,88 HRK. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 470.657,50 HRK. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Generacije.hr.