/‘ZA DJEVOJKE I ŽENE’ Savez mladih poziva na online edukaciju: Saznaj više o svom tijelu, zdravlju i plodnosti!

‘ZA DJEVOJKE I ŽENE’ Savez mladih poziva na online edukaciju: Saznaj više o svom tijelu, zdravlju i plodnosti!

Ovo ljeto nauči nešto više o svom tijelu, zdravlju i plodnosti! Svjetski savez mladih Hrvatska poziva na “FEMM Online edukaciju” koja će se održati u tri dijela – 11. srpnja, 25. srpnja i 8. kolovoza u 19 sati online, putem platforme Google meet. Ističu kako većina djevojaka i žena poznaje svoj ciklus samo po njegovom trajanju, odnosno razmaku između dvije menstruacije, no FEMM edukacija otkriva im da je ciklus znatno složeniji, što sve čini njihov ciklus jedinstvenim i posebnim te na koji način prateći ciklus mogu dobiti uvid u zdravstveno stanje cijelog svog tijela. Više o edukaciji otkrila nam je Jelena Slavić Miljenović iz Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

Puno ime FEMM programa je Fertilility education and medical management, a u Hrvatskoj djeluje u sklopu udruge Svjetski savez mladih Hrvatska.

“Riječ je o edukaciji koja za cilj ima promociju i realizaciju prava žena na informirani izbor i najkvalitetniju moguću zdravstvenu skrb. Cilj se ostvaruje putem FEMM edukacija – onih usmjerenih ženama, koje im omogućavaju stjecanje znanja o povezanosti hormona i zdravlja te ih potiču da aktivno skrbe o svom zdravlju te edukacija za liječnike koje medicinskim stručnjacima pružaju uvid u nove metode liječenja i time omogućavaju ženama pristup kvalitetnijoj medicinskoj usluzi”, istaknula je Slavić Miljenović.

Dodala je kako je edukacija namijenjena svim ženama od pubertetske dobi do menopauze.

“Sastoji se od četiri lekcije kroz koje će polaznice naučiti ispravno pratiti tijek ovulacijskog ciklusa te što sve utječe na njegovo oblikovanje, prepoznati ovulaciju, ali i nepravilnosti ciklusa te kada je potrebno kontaktirati (FEMM) liječnika. Besplatna FEMM Aplikacija pomaže im pratiti vlastito zdravstveno stanje i postići određene ciljeve povezane s reproduktivnim zdravljem pa i trudnoćom, neovisno o tome radi li se o postizanju ili izbjegavanju trudnoće”, napomenula je.

Jelena Slavić Miljenović

Dodatna edukacija liječnika pak pruža uvid u najnovije rezultate istraživanja, korištenje preciznih medicinskih testiranja i tretmana temeljenih na reproduktivnoj endokrinologiji.

“Svrha FEMM-a je pružanje najkvalitetnije moguće zdravstvene usluge svakoj ženi te osnaživanje svake žene da ostvari svoje pravo na informirani izbor i postane aktivni sudionik skrbi o vlastitome zdravlju. Svojim sudjelovanjem na edukaciji doprinosite daljnjem razvoju projekta i pomažete da edukacija i medicinska podrška budu dostupne što većem broju žena u Hrvatskoj”, poručila je za kraj Jelena Slavić Miljenović.

Više informacija o online FEMM edukaciji i prijavama saznaj ovdje.

Maja Šubarić Mahmuljin

Foto: Facebook/World Youth Alliance Hrvatska