/Prije govora dijete koristi druge ‘alate’: Evo zašto su geste važne u ranom razvoju

Prije govora dijete koristi druge ‘alate’: Evo zašto su geste važne u ranom razvoju

Prije nego što se jave prve riječi, dijete aktivno komunicira sa svojom okolinom na razne načine. Isprva to čini neverbalnim komunikacijskim sredstvima tako da vokalizira, usmjerava pogled prema drugim osobama, izmjenjuje poglede između predmeta i osobe te koristi facijalne ekspresije i geste, piše Mamin kutak.

Navedena komunikacijska sredstva su „alati“ kojima dijete dominantno utječe na svoju okolinu prije nego što počne govoriti.

Jedno od najčešće korištenih sredstava komunikacije u predjezičnoj fazi su geste. Geste su pokreti koji su usmjereni osobi s ciljem prenošenja poruke, a  izvode se prstima, šakama i rukama, pokretima lica ili tijela. U razdoblju između 9. i 15. mjeseca dijete je svjesno da da svojim ponašanjem može slati poruke i time utjecati na druge ljude, ali govor još uvijek nije dovoljno razvijen te ne može preuzeti tu ulogu. Geste im služe kako bi usmjerili pažnju svojih roditelja na predmete koji su im izvan njihovog dometa ili kako bi podijelili s roditeljima nešto interesantno što im je trenutno u fokusu pažnje.

Dakle, geste se razvojno javljaju prije govora te utiru put jezično-govornom razvoju. Velika je vjerojatnost da predmet koji dijete označava gestom preraste u označavanje predmeta riječima.

Foto: Pixabay

Prve geste se javljaju između 8. i 10.mjeseca te ih dijelimo na kontaktne i distalne.

Kod kontaktnih gesti postoji kontakt djeteta i predmeta ili djeteta i druge osobe. Na primjer, dijete povlači drugu osobu za ruku s nekim ciljem. Još jedna kontaktna gesta je gesta dohvaćanja. Tijekom izvođenja ove geste ruka je ispružena dlanom okrenutim prema dolje u položaju za hvatanje. Obično pri tome dijete radi pokrete otvaranja i zatvaranja dlana. Dijete koristi ovu gestu kako bi se domoglo željenog predmeta. Gesta koja se rano javlja je i gesta davanja pri čemu dijete daje predmet drugoj osobi s ciljem zahtijevanja neke radnje ili dijeljenjem interesa o tom predmetu.

Kod distalnih gesta ne postoji kontakt djeteta i predmeta ili djeteta i druge osobe. Najčešće korištena distalna gesta je gesta pokazivanja. Kod geste pokazivanja dijete pruža kažiprst i usmjerava ga prema predmetima ili drugim osobama. Djeca koriste ovu gestu kada žele neki predmet koji ne mogu sami dohvatiti (npr. žele medu koji je na polici), ali u velikoj mjeri kada žele usmjeriti pažnju druge osobe na njima nešto zanimljivo (npr. pokazivanjem na pticu koja leti). Ova gesta se javlja između 9. i 13.mjeseca i važan je prediktor jezično-govornog razvoja.

Foto: Pixabay

Odmahuje glavom, plješće

Nešto kasnije, oko prvog rođendana, javljaju se reprezentacijske geste koje samostalno nose značenje i imaju značenje izvan situacijskog konteksta. Pod reprezentacijske geste spadaju geste koje su dio socijalne rutine. U dobi od oko 12 mjeseci dijete odmahuje glavom za „ne“, maše „pa-pa“ te plješće „bravo“.

Beba spavalica: Evo kako izgleda prvi tjedan razvoja novorođenčeta

Rani komunikacijski razvoj djece u velikoj je mjeri obilježen uporabom gesta te su jedan od najvažnijih pokazatelja u procjeni komunikacijskog razvoja. Izostanak gesta u ranoj dječjem razvoju može upućivati na određena kašnjenja u komunikacijskom i jezično-govorom razvoju.

Urša Peša, mag. logoped

Foto: Unsplash, ilustracija