/Priprema za predškolce: U školu s osmijehom na licu!

Priprema za predškolce: U školu s osmijehom na licu!

Od veljače, Praktikum-centar za djecu i mlade započinje s programom Priprema za školu namijenjenog predškolcima i prvašićima. Program je osmišljen na način da polaznici kroz igru, zabavu i druženje razvijaju samopouzdanje, radost učenja te usvajaju vještine važne za uspješno izvršavanje budućih školskih zadataka.

Priprema za školu se provodi od 18. veljače do 3. lipnja ove godine, a termini radionica su ponedjeljkom i četvrtkom od 16.30 do 17.30 sati na lokaciji Gajeva 2, Centar. Predviđene su i konzultacije s roditeljima dva puta mjesečno kroz koje će roditelji dobivati smjernice za daljnji rad s djetetom.

Kako dijete najbolje pripremiti za novo životno razdoblje i nove izazove, pitanje je koje si postavljaju mnogi roditelji. Predškolsko vrijeme razdoblje je velikih promjena, kada se u djetetu bude novi interesi i urođena potreba za učenjem.

Program Priprema za školu potiče razvoj sposobnosti važnih za uspješno izvršavanje budućih školskih zadataka metodama i postupcima koji odgovaraju interesima djece predškolske dobi i potiču daljnju radost za učenjem.

Nit vodilja programa Priprema za školu je razvoj samopouzdanja kod svakog pojedinog djeteta, kao preduvjeta za daljnji razvoj svih ostalih vještina. Samopouzdana djeca, koja imaju povjerenje u vlastite sposobnosti, brzo se opuste u novim situacijama te uvjere kako se mogu nositi sa zahtjevima škole.

Tako je cilj ovog programa, kroz funkcionalne igre i razvojno primjerene zadatke, omogućiti polaznicima uspjeh u različitim aktivnostima kojima potičemo razvoj povjerenja u sebe i svoje sposobnosti, kao preduvjet izgradnje samopouzdanja. U novom okruženju, vaši mališani napravit će veliki korak u socijalizaciji! Upoznat će nove prijatelje i naučiti kako se snaći u novoj okolini te pritom usvojiti poštivanje grupnih pravila i rješavanja konflikata. 

Uspješno praćenje nastave jedan je od ciljeva

Kroz razgovore u krugu razvijat će komunikacijske vještine te će na taj način djeca učiti da ne govore svi u isti glas i kako govoriti pred skupinom kroz prepričavanje priča ili događaja. Uz kreativno izražavanje radit će se i na poboljšanju grafomotorike. Tako će djeca crtati različite simetrične forme, ravne i zaobljene linije, koristeći se različitim bojama i materijalima od pijeska do pastela, sve do igara.

Jezično izražavanje te interes za slova polaznici će razvijati kroz iskustvene aktivnosti, priče i društvene igre. Kroz program potaknut će se djetetovo razumijevanje pravila igre, što će mu kasnije poslužiti za lakše razumijevanje i primjenu uputa za rad koje daje učitelj te funkcioniranje u grupi.

Veliki izazov s kojim se djeca suočavaju polaskom u školu je usmjeravanje i zadržavanje pažnje. Okolina djeteta može uvelike utjecati na razvoj pažnje i koncentracije djeteta od najranije dobi, a intenzivan razvoj odvija se upravo u predškolskoj dobi.

Tako su sve aktivnosti (poput raznih misaonih zadataka, zadataka opažanja i razvrstavanja, pričanja i prepričavanja priča, grafomotoričkih vježbi, društvenih igara…) kroz koje polaznici prolaze, usmjerene i na poticanje usmjeravanja i održavanja pažnje. Cilj programa je pripremiti dijete za uspješno praćenje nastave i usvajanje novih informacija.

Polaznici će prolaziti kroz različite aktivnosti i igre kojima će razvijati vještine potrebne za uspješnu prilagodbu zahtjevima škole poput pravilnog hvata olovke, prepričavanja kraćeg događaja ili priče u pravilnom slijedu, razumijevanja prostornih i vremenskih odnosa, odnosa broja, oblika i količine te poštivanja pravila i suradnje s drugima.

Pripreme za školu temelje se na kombinaciji edukativnih i kreativnih aktivnosti koje proizlaze iz psihologijskih spoznaja te elemenata waldorfske pedagogije.

Polaznici kroz vođenu funkcionalnu igru razvijaju samopouzdanje te usvajaju znanja i vještine kako bi sam polazak u školu i učenje bilo zadovoljstvo kako za dijete, tako i za roditelja.

mšm

Foto: Praktikum