/‘PROVJERILI SMO’ Koliko osoba s invaliditetom zapošljavaju i jesu li im zgrade prilagođene? Evo kakvo je stanje u Istarskoj županiji

‘PROVJERILI SMO’ Koliko osoba s invaliditetom zapošljavaju i jesu li im zgrade prilagođene? Evo kakvo je stanje u Istarskoj županiji

U sklopu projekta „Jednaka prava za sve“ istraživali smo koliko su pojedine jedinice lokalne uprave, tvrtke i pravni subjekti prilagodili svoje poslovanje osobama s invaliditetom. Nakon što smo otkrili situaciju po tom pitanju u nekoliko većih hrvatskih gradova, to jest, u gradskim upravnim tijelima, zanimalo nas je kakvo je stanje u županijama.

S upitom smo se obratili Istarskoj županiji, a zanimalo nas je imaju li posebne programe poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, jesu li im poslovne zgrade prilagođene osobama s invaliditetom, koliko osoba s invaliditetom trenutačno imaju zaposleno i koliko je to u postotku u odnosu na ukupni broj zaposlenih.

Osobe s invaliditetom čine 2 posto zaposlenih

Na naš upit imaju li posebne programe poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, iz Kabineta župana Istarske županije su odgovorili:

„Istarska županija na godišnjoj razini provodi Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije u kojem je, kao jedno od prioritetnih područja, definirano „Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom“.

Dodatno pojašnjavaju kako su prihvatljive aktivnosti u tom području sljedeće:

– razvoj i provedba treninga i radnih aktivnosti osoba s invaliditetom u svrhu njihova zapošljavanja ili održavanja zaposlenosti (na otvorenom tržištu rada i u zaštićenim uvjetima)

– informiranje poslodavaca i javnosti o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom te promocija radnih aktivnosti i proizvoda osoba s invaliditetom

– umrežavanje i povezivanje poduzetnika u svrhu jačanja zapošljavanja osoba s invaliditetom

– pružanje poslodavcima usluge tehničke podrške za zapošljavanje osoba s invaliditetom i očuvanje zaposlenosti osoba s invaliditetom

Nadalje, napominju kako popis aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja Natječaja, a koje nisu spomenute gore, također uzimaju u obzir za financiranje.

Otkrili su i jesu li im poslovne zgrade prilagođene osobama s invaliditetom.

„Istarska županija je policentrično ustrojena tako da su upravni odjeli i službe raspoređeni diljem istarskih gradova i u većini slučajeva radi se o zgradama koje nisu u vlasništvu Županije. Nadalje, većina zgrada ima više korisnika, a neke od njih su i pod zaštitom konzervatora, što otežava bilo kakve intervencije. Zgrada u Pazinu, čiji je vlasnik Istarska županija prilagođena je osobama s invaliditetom. Preuzimanjem poslova nekadašnjeg Ureda državne uprave, Županija je preuzela i zgradu u Splitskoj ulici broj 14, u Puli, te je u 2020. godini uložila preko 100 tisuća kuna kako bi pristup zgradi prilagodila osobama s invaliditetom. Više od 90 % građana i drugih korisnika dolazi upravo u tu zgradu“, stoji u njihovom odgovoru.

A koliko osoba s invaliditetom trenutačno zapošljavaju i koriste li poticaje za zapošljavanje?

„U Istarskoj županiji je trenutno zaposleno šest osoba s određenim invaliditetom (tjelesnim oštećenjima) što čini 2 % ukupno zaposlenih. Za navedene zaposlenike ne koriste se poticaji za zapošljavanje“, stoji u odgovoru.

Zaštitna radionica TEKOP Nova

Iz Kabineta dodaju kako je Istarska županije suosnivač Zaštitne radionice TEKOP Nova – ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Osnovna djelatnost je proizvodnja radne i zaštitne odjeće.

„U ustanovi je zaposleno 36 djelatnika, od čega 18 zaposlenih ima status osobe s invaliditetom, što čini 52,94 % ukupno zaposlenih. Subvencije od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom isplaćuju se za procijenjeni dio plaće, sukladno Rješenjima procijenjene radne učinkovitosti, pojedinačno za svaku osobu s invaliditetom, izdanom od Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka“, pojašnjavaju iz Istarske županije.

Uz plaće, dodaju, sufinancira se i prijevoz osoba s invaliditetom, te plaća stručnog radnika, a sve ukupno u mjesečnom iznosu od oko 110.000 kuna.

„Zaštitna radionica Tekop Nova godišnje podnosi Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom zahtjev za dodjelu posebnih sredstava na temelju „Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama“. U zadnjih 5 godina, u ukupnom iznosu od oko 13.370.000 kuna izgradila je zgradu u potpunosti prilagođenu za prilaz i rad osoba s invaliditetom, obnovila sve strojeve, te ubrzala i maksimalno prilagodila proces tekstilne proizvodnje osobama s invaliditetom“, ističu iz Istarske županije.

Dodaju kako je u tijeku opremanje praonice, s novim postrojenjima za otvaranja nove djelatnosti, što je planirano za proljeće. U sklopu zgrade, na krovištu, u procesu je izgradnja solarne elektrane i sustava za dogrijavanje tople vode, a sve u svrhu smanjenja troškova Ustanove. Planirano puštanje u rad je polovica studenog.

Također, napominju kako Zaštitna radionica Tekop Nova godišnje podnosi zahtjev Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava na temelju „Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama – de minimis“.

„Predmet natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Tekop Novi za razvoj poslovnih procesa za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom u zaštitnim ili integrativnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom i to u ukupnom iznosu od 500.000 kuna godišnje“, objašnjavaju iz Kabineta.

Kakvo je opće stanje u Istarskoj županiji?

Zanimalo nas je koliko osoba s invaliditetom živi u Istarskoj županiji. Odgovor smo potražili u ovogodišnjem izvješću o osobama s invaliditetom koji sadrži prikaze općih socidemografskih parametara te podatke o vrstama oštećenja i oštećenjima funkcionalnih sposobnosti za Republiku Hrvatsku te za svaku županiju zasebno. Sve obrade iz ovog izvještaja rađene su sa stanjem na dan 9. rujna 2021. godine.

U Hrvatskoj žive 586.153 osobe s invaliditetom, od čega je 335.050 muškog spola (57%) i 251.103 ženskog spola (43%) te na taj način osobe s invaliditetom čine oko 14,4% ukupnog stanovništva Hrvatskoj. Od toga, u Istarskoj županiji živi 19.461 osoba s invaliditetom od čega je 10.591 muškog spola (54%) i 8.870 ženskog spola (46%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 9,3% ukupnog stanovništva Istarske županije.

Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 8.782 (45%), je u dobnoj skupini 20-64 godina. Invaliditet je prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 11% prisutan je i u dječjoj dobi 0-19 godina.

Ukoliko se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Istarska županija ispod prosjeka Hrvatske za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno-aktivnu dobnu skupinu, za dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju.

Iz Istarske županije, u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 1.688 osoba s većim brojem muških osoba (67%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te mentalna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja.

U Istarskoj županiji živi 780 branitelja s invaliditetom te 188 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Iz odgovora koje smo primili iz Kabineta župana Istarske županije možemo zaključiti da ima mjesta za pomake jer šest zaposlenih osoba s invaliditetom nije velik broj. Što se tiče prilagođenosti zgrada, situacija je bolja pa je tako zgrada u Pazinu, čiji je vlasnik Istarska županija prilagođena osobama s invaliditetom, kao i glavna zgrada u Puli. Pozitivan primjer poslovanja je Zaštitna radionica Tekop Nova u kojoj osobe s invaliditetom čine čak 52,94 % ukupno zaposlenih, a zgrada im je u potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom. Podaci za Istarsku županiju govore da tamo živi 19.461 osoba s invaliditetom. Kako ih je najviše u radno-aktivnoj dobnoj skupini od 20 do 64 godine, možemo zaključiti da je upravo posao ono što im treba osigurati.

Barbara Kraš Kedmenec

Foto: Pixabay, ilustarcija

*Tekst je objavljen u sklopu projekta “Jednaka prava za sve” kojeg financira Agencija za elektroničke medije.