Videći pratitelj Krešimir pronašao se u radu sa…

Udruga slijepih Međimurske županije osigurava usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju preko programa „Mala podrška, velik uspjeh“. Opći cilj programa je jačanje socijalnog uključivanja slijepih osoba kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete…