Projekt za djecu i mlade s teškoćama: Osigurana…

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići privodi još jedan hvalevrijedan projekt kraju, skupa s partnerskom organizacijom Udrugom „Zlatni dani“ iz Štitara. Projekt je započeo 23. ožujka 2023., a završava 21. rujna ove…

‘BUDI MOJA KRILA’ Roditelji djece s teškoćama iz…

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići ima za cilj unapređivanje kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Udruga djeluje na području grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske i…