/HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001

HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001

U sjedištu HEP-a održana je dodjela certifikata HEP-Operatoru distribucijskog sustava (HEP-ODS), za uveden sustav upravljanja energijom prema međunarodnoj normi ISO 50001:2011, koji je uz postojeće sustave upravljanja okolišem i zaštitom zdravlja i sigurnosti prema normama ISO 14001:2015 i ISO 18001:2007 treći certificirani sustav upravljanja u HEP ODS-u.

Certifikat ISO 50001 certifikacijske kuće TÜV Nord, direktoru HEP ODS-a Nikoli Šulentiću, uručio je predsjednik Uprave TÜV Croatia Đuro Tunjić, koji je tom prilikom istaknuo da se energetska (ne)učinkovitost posljednjih godina potvrdila kao globalni problem od najvećeg značaja, kako zbog rastućih potreba za energijom, tako i zbog negativnog utjecaja fosilnih goriva na okoliš i klimatske promjene te njihove sve manje dostupnosti i sve više cijene.

Opredjeljenje HEP ODS-a u upravljanju energijom je trajno poboljšavanje energetskih performansi na svim poslovnim objektima, opremi i uređajima, uključujući i smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži, odnosno postizanje mjerljivih rezultata u vezi s energetskom učinkovitošću, korištenjem i potrošnjom energije. Standardom ISO 50001:2011 potvrđuje se povećanje energetske učinkovitosti tvrtke te uspostava sustava upravljanja energijom kojim se identificiraju i procjenjuju područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije, uspostavlja energetska osnovica za praćenje energetske učinkovitosti, utvrđuju i nadziru potrošnje energije, kontinuirano unapređuju i optimiziraju procesi bitni za potrošnju energije, provode mjere poboljšanja energetske učinkovitosti te redovito ocjenjuje učinkovitost sustava upravljanja energijom.

Đuro Tunjić i Nikola Šulentić

„ISO 50001:2011 je treći certificirani sustav upravljanja energijom u HEP ODS-u, čime naše društvo pokazuje dosljednost u orijentaciji prema učinkovitoj i optimiranoj potrošnji energije. Kao energetskoj tvrtki, cilj nam je biti predvodnikom u primjeni tehnologija koje doprinose energetskoj učinkovitosti te podizati svijest o učinkovitom korištenju energije i važnosti očuvanja okoliša, ne samo među našim zaposlenicima već i u širem okruženju“, istaknuo je direktor HEP ODS-a Nikola Šulentić.

Nakon HEP ODS-a i HEP-Proizvodnje, koja je certifikat ishodila prošle godine, planira se uvođenje sustava ISO 50001 i u ostalim društvima HEP grupe. Krajem 2018. Uprava HEP-a d.d. donijela je odluku o uspostavi Sustava obveze uštede energije u HEP grupi. HEP već sada na vlastitim objektima provodi projekte energetske učinkovitosti i uštede energije. Tako je, između ostalog, HEP-Proizvodnja prošle godine u pogon pustila četiri integrirane sunčane elektrane, a HEP ODS je započeo s projektom ugradnje sunčanih elektrana na 45 poslovnih objekata.

Elektrane se realiziraju u vidu kupca s vlastitom proizvodnjom i primjer su potencijala značajnog smanjenja vlastite potrošnje električne energije. HEP grupa ujedno pruža energetske usluge i krajnjim kupcima. HEP ESCO nudi konzultantske usluge i provedbu mjera energetske učinkovitosti definiranih planom postizanja ušteda prema normi ISO 50001. Tako su kupcima HEP Opskrbe, kategorije poduzetništvo, dostupne energetske usluge koje im pomažu u praćenju parametara bitnih za uvođenje i provedbu norme ISO 50001.

Autor: Sponzorirani članak

Foto: Promo fotografije