/‘TRAŽIMO NOVINARE’ Natječaj za posao za medijske djelatnike na projektu ‘Jednake mogućnosti’

‘TRAŽIMO NOVINARE’ Natječaj za posao za medijske djelatnike na projektu ‘Jednake mogućnosti’

Projekt “Jednake mogućnosti” prijavljen je na natječajni poziv Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11.0254). Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna. Nositelj projekta je Generacija.hr, a partner Zaklada “Čujem, vjerujem, vidim”.

Sažetak projekta: Cilj je ojačati kapacitete i sposobnosti osoba s oštećenim vidom, ali i podići svijest šire javnosti o njihovim problemima, potrebama i mogućnostima. Također, cilj projekta je putem 4 edukacije medijskih djelatnika osnažiti kapacitete 7 medijskih djelatnika (novinara) koji će plasirati 70 medijskih objava u svrhu podizanja svijesti o problemima osoba s oštećenjem vida kako bi putem jačanja kapaciteta medijskih djelatnika poboljšali kvalitetu medijskog izvještavanja te podigli razinu vidljivosti ove ranjive skupine, posredno pomažući njihovu (re)integraciju u društvo.

Uvjeti

– potvrda o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu iz koje je vidljivo da osoba
obavlja ili je obavljala poslove novinara za nakladnika medija) ili;
– izjava poslodavca iz koje je vidljivo da osoba obavlja ili je obavljala poslove novinara
za nakladnika medija ili;
– potvrda/elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu iz kojeg je vidljivo da
osoba obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost ili;
– potvrda o stečenoj stručnoj spremi (potvrda o završenom preddiplomskom ili
diplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju novinarstva).

Osoba će biti zaposlena putem Ugovora o radu na nepuno radno vrijeme ili putem ugovora o dopunskom radu za nakladnika medija u Hrvatskoj.

Od Vas ćemo očekivati:

– komunikativnost

– samostalnost, efikasnost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka

– želju za stjecanjem novih znanja

Obveze

1. Pohađanje 4 stručne edukacije u području novinarstva na temu kvalitetnog i odgovornog izvještavanja o pripadnicima ranjivih skupina, tj. osoba s oštećenjem vida, u trajanju od 2 sata.

Teme:

1. Novinarski rad i provjera činjenica 
2. Novinarska etika i autonomija kod izvještavanja o ranjivim skupinama
3. Mediji, novinari i komunikacija sa slijepima i slabovidnima – koje termine izbjegavati, a koje koristiti, primjeren rječnik kod izvještavanja
4. Položaj osoba s oštećenjem vida na tržištu rada – kako istraživati i na koji način pisati o
njima?
5. Novi mediji, društvene mreže i kako integrirati osobe s oštećenjem vida u društvo
6. Mediji i informacijske potrebe ranjivih skupina – osoba s oštećenjem vida
7. Utjecaj medija na osobni i socijalni razvoj slijepih i slabovidnih osoba

Napomena: Jedna stručna edukacija traje 2 sata. Stručne edukacije održavat će se od listopada 2022. godine do studenog 2022.godine.
Generacija.hr, Županići 2E, 10 000 Zagreb, maja.mahmuljin@generacija.hr
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost udruge Generacija.hr.

2. Proizvodnja medijskog sadržaja (tekstualnih članaka u dužini od najmanje 5 kartica teksta (studeni 2022. – kolovoz 2023.).

– Kroz 10 mjeseci potrebno je proizvesti 10 medijskih objava (članaka)

– Medijski djelatnici bit će angažirani putem ugovora o dopunskom radu (do 180 sati godišnje) tijekom 10 mjeseci, 100% na projektu ili putem Ugovora o radu na nepuno radno vrijeme

– Medijski sadržaj objavljivat će se na stranici Generacija.hr

– Medijske objave za cilj imaju povećanje vidljivosti ranjive skupine, u ovom projektu to su osobe s oštećenim vidom

– Medijski djelatnici nakon edukacije samoinicijativno trebaju pronalaziti teme unutar
tematskih skupina i kontaktirati sugovornike za proizvodnju medijskog sadržaja te opremati tekstove zajedno s urednikom medijskih objava. Svaku medijsku objavu treba odobriti predstavnik naručitelja koji zadržava pravo vraćanja sadržaja na doradu. 

3. Nakon završetka projekta

Nakon završetka projekta “Jednake mogućnosti” medijski djelatnici trebaju u redakciji prema dogovoru s udrugom Generacija.hr održati savjetovanja kako bi se osigurao prijenos znanja koje će sadržavati primjenu znanja obrađenog u projektnim priručnicima o suvremenim načinima medijskog izvještavanja.

Način prijave i rokovi

Na natječaj se možete prijaviti slanjem potrebne dokumentacije:
1.  životopis
2. 3. do 5 objavljenih vlastitih medijskih objava (članci, televizijske emisije, govorne emisije)
– molimo pošaljite poveznicu na objavu ili skeniran članak ukoliko se radi o tiskanom izdanju
Dokumentacija se šalje na e-mail adresu maja.mahmuljin@generacija.hr s naslovom Prijava na natječaj
za medijske djelatnike najkasnije do 20. listopada 2022. godine. Nepotpune prijave neće se
razmatrati.

Odabrani kandidati bit će kontaktirani najkasnije do 25. listopada.

mšm

Foto: Generacija.hr